ייעוץ השקעות פרטי | ייעוץ פנסיוני פרטי | מפת האתר


php


[ הדפס ]

רויטל דור-וילק | יועצת השקעות פרטית | ת.ד. 988 קרית אונו 5510901 | טלפון: 03-5322008 | פקס: 076-5103094 | info@rdvc.co.il | www.RDVC.co.il

© 2004-2018 כל הזכויות שמורות ל: רויטל דור-וילק - RDVC

במסמך זה ובאתר (RDVC.co.il) מופיעים מאמרים, טיפים, תשובות לשאלות נפוצות, תשובות לשאלות גולשים ותכנים נוספים, נתונים וחומרים כתובים, סרוקים ומצולמים ואין בחומרים ותכנים אלו משום המלצה או חוות דעת בקשר לרכישה ו/או מכירה ו/או אי רכישה של ניירות ערך ו/או מוצרים פיננסים ו/או מוצרי חיסכון פנסיוני ו/או מוצרי ביטוח ו/או ביצוע פעולה פיננסית כלשהי. מומלץ לפני ביצוע פעולות כאמור לקבל ייעוץ השקעות ו/או ייעוץ פנסיוני מוסמך על פי העניין. קבלת החלטה כלשהי על סמך נתון או דבר אחר כלשהו המופיע במסמך זה ו/או באתר זה הינה על אחריות המשתמש בלבד.

קריאת מסמך זה הינה על פי תנאי השימוש של אתר RDVC.co.il.