מילון מונחים

FACTA

חוק ה-FACTA, הינו חוק פדראלי של ממשלת ארה"ב ממרץ 2010. F – Foreign A – Account C – Compliance T – Tax A – Act ובעברית, החוק להתאמת מס...

קרא עוד

The Bank of Cyprus

הבנק המרכזי של קפריסין

קרא עוד

אג"ח מגובה

אג"ח מגובה הינה אגרת חוב המציעה ערבות נוספת על הקרן והריבית כלפי המשקיעים. ערבות זו יכולה להינתן באופנים שונים כגון משכון של נדל"ן, שעבוד תזרים מזומנים מפעילויות החברה, ציוד,...

קרא עוד

אג"ח מדינה

אלו הן אגרות חוב המונפקות על ידי מדינת ישראל. באופן זה המדינה מגייסת כספים מהציבור המשקיעים בארץ ובעולם. מדינות רבות מנפיקות אגרות חוב ואל אף ש"מדינה" מתחייבת להחזיר לנו...

קרא עוד

ביטוח נכות

ביטוח נכות מאפשר לנו לקבל פיצוי בסכום חד פעמי במקרה וניפגע פיזית בגופנו. כך למשל, אפשר לרכוש ביטוח נכות בהיקף של 100,000 ש"ח ולקבל פיצוי חד פעמי על פי...

קרא עוד

גוף מוסדי

גוף מוסדי הינה חברה המנהלת מוצרים פנסיונים: ביטוחי מנהלים קרנות פנסיה קופות גמל קרנות השתלמות בין הגופים המוסדיים ניתן למצוא חברות ביטוח ובתי השקעות ועוד.

קרא עוד

דיבידנד

דיבידנד הינו תשלום לבעלי מניות מתוך רווחי החברה. מטרתה העקרית של חברה, היא לייצר רווחים לבעליה. חברות רווחיות מחלקות מידי פעם דיבידנדים לבעלי המניות שלה. כאשר מדובר בחברה ציבוריות...

קרא עוד

הבנק הפדרלי – Federal Reserve

הינו הבנק המרכזי של ארה"ב, הוקדם בדצמבר 1913. בין תפקדיו העקריים ישנו הפיקוח והרגולציה על הבנקים המסחריים, אחראיות על יישום מדיניות מוניטרית, לרבות קביעת הריבית. בנוסף הFederal Reserve הינו...

קרא עוד

החרגות

בעיות רפואיות הקיימות למבוטח, שאם הן אלה, שגרמו למקרה אובדן כושר העבודה, המבוטח לא יקבל פיצוי כלשהו מהביטוח.

קרא עוד

הר הביטוח

אתר הר הביטוח הוקם על ידי רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון. האתר מספק מידע לאזרחי המדינה לגבי מוצרי ביטוח שקיימים על שמם כגון, פוליסות וכתבי שירות בענפי הביטוח השונים....

קרא עוד

הר הכסף

הר הכסף, הינו אתר של משרד האוצר המאפשר לאתר חסכונות פנסיוניים, פוליסות לביטוח חיים וחשבונות בנק.

קרא עוד

השקעה אלטרנטיבית

השקעות אלטרנטיביות הן מטבע לשון (באזוורד – Buzzword). כאשר מדברים על השקעות אלטרנטיביות הכוונה היא להשקעות שונות מהרגיל. השקעה אלטרנטיבית, כשמה כן היא, היא אלטרנטיבה למה שקיים ומוכר למשקיע הממוצע....

קרא עוד

חוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו, התשע"ד-2014

חוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו, התשע”ד-2014 הינו חוק המסדיר את חלוקת החיסכון הפנסיוני בין בני זוג שנפרדו. כולל חלוקת תשלומים של פנסיות תקציביות.

קרא עוד

חשבון עובר ושב ללא תנועה

הינו חשבון עובר ושב ולחשבון זה לא התקבלה הוראה מבעל החשבון במהלך תקופה של 10 חודשים לפחות. כמו כן, במקביל הבנק לא הצליח ליצור קשר עם אף אחד מבעלי...

קרא עוד

טופס 106

טופס שמוגש לרשות המיסים לכל עובד שכיר, הנפקתו של הטופס באחריות המעסיק והוא נעשה בכל סוף שנת מס. מכיוון שתשלום המס בארץ, הוא בחישוב שנתי, הטופס מכיל את כל...

קרא עוד

ייעוץ פנסיוני אובייקטיבי

ייעוץ פנסיוני אובייקטיבי הינו שרות הניתן על ידי יועץ פנסיוני אובייקטיבי.

קרא עוד

ישיר משתלם ב'

הינה קופת גמל המנוהלת על ידי מיטב ישיר גמל בע"מ, המיועדת לעובדי מפעל/גוף מסויים. כמוכן, קופה זו הינה מסלול בקופה מסלולית ישיר משתלם א'. מספר קופת גמל: 356 סוג...

קרא עוד

מצב סיעודי

מצב סיעודי, הינו מצב בו אדם נזקק לסיוע מפני שאינו מסוגל לבצע בעצמו אחת או יותר מהפעולות היום יומיות: לקום ולשכב, להתלבש ולהתפשט, להתרחץ ולהתגלח, לאכול ולשתות, לשלוט על...

קרא עוד

עמלה בגין אי ביצוע

עמלה זו נגבית אם הלקוח נתן פקודה לקניה או מכירה של נייר ערך והיא לא בוצעה. כלומר, אם הפקודה הועברה למערכות המסחר ולא בוצעה, מכל סיבה שהיא (כמעט), הבנק...

קרא עוד

ערך מסולק

בביטוחים שונים כגון ביטוחי הסיעוד שעלותו קבועה מצטבר אט אט סכום פיצוי הנקרא ערך מסולק. כך, לאחר כמה שנים בהם שילמנו ברציפות את הפרמיה, נהיה זכאים לקבל סכום חלקי...

קרא עוד

פנסיה תקציבית לשכירים בעלי שליטה

פנסיה תקציבית לשכירים בעלי שליטה, הינה קצבה פנסיונית שחברה יכולה לשלם לשכיר בעל השליטה, לאחר שפרש סופית מעבודתו. לאחר שהוסדר מנגנון פנסיה תקציבית לשכיר בעל שליטה בחברה שבבעלותו, קיימת...

קרא עוד

פרנציז'ה

פרנציז'ה זה מאפיין שאפשר לרכוש בנוסף לביטוח אובדן כושר העבודה. מאפיין הפרנצ'יזה משלם לנו פיצוי רטרואקטיבי על חלק מתקופת ההמתנה שבה לא קיבלנו את הפיצוי החודשי. כלומר לאחר שעברה...

קרא עוד

צו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק

צו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז – 1957, ידוע יותר בכינוי "חוק פנסיה חובה". צו זה הינו הרחבה לחוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז – 1957,...

קרא עוד

קופת גמל הראל אג"ח עד 25% מניות

הינה קופת במל מבית הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסיים בע"מ, המויעדת לאכלוסיה הכללית. מספר קופת גמל: 101 סוג קופת גמל: תגמולים ואישית לפיצויים  

קרא עוד

קופת גמל מיטב דש גמל לבני 50-60

קופת גמל מיטב דש גמל לבני 50-60 מיועדת לאוכלוסיה הכללית. בקופה מסלולית: 874, אליה מוזגו כמה מסלולים של קופות גמל אחרות.

קרא עוד

קופת גמל קואופ צרכנית

הינה קופת גמל של הקואופרציה הצרכנית אג"ש בע"מ, המיועדת לעובדי סקטור מסויים. מספר קופת גמל: 365 סוג קופת גמל: תגמולים ואישית לפיצויים

קרא עוד

קופת גמל קואופרציה השתלמות

הינה קופת גמל מבית קופות הגמל של הקואופרציה הצרכנית אג"ש בע"מ, המיועדת לעובדי סקטור מסויים. מספר קופת גמל: 388 סוג קופת גמל: קרנות השתלמות

קרא עוד

קרן פנסיה ברירת מחדל

הרקע להווצרותן של קרנות פנסיה ברירת מחדל הוא, שלאורך שנים המוני עובדים עם משכורות נמוכות שילמו לקרנות הפנסיה שלהם דמי ניהול מקסימאליים. הממונה על רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון...

קרא עוד

תקופת המתנה

בעת תביעה לקבלת פיצוי בגין אובדן כושר עבודה או לקבלת פיצוי בעת מצב סיעודי ואחרי שאישרו שאכן מגיע לנו פיצוי מהביטוח, תבקש מאיתנו חברת הביטוח להמתין תקופה מסוימת במצבנו...

קרא עוד

תקנות הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (דרכים להשקעת כספי חסוי)

תקנות הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (דרכים להשקעת כספי חסוי), תש"ס-2000 נועדו להסדיר את האופן שבו כספים השייכים לקטינים או בלתי כשירים ינוהלו. כוונת החוק והתקנות, היא לוודא שכספים אלו יושקעו באופן סולידי...

קרא עוד
דילוג לתוכן