מילון מונחים

קופת גמל / קרן השתלמות הדס מרכנתיל השתלמות-כללי

הינה קופת גמל מבית הדס ארזים בע"מ, המיועדת לאוכלוסיה הכללית. מספר קופת גמל: 132 סוג קופת גמל: קרנות השתלמות

קרא עוד

קופת גמל אנליסט קופה מרכזית לפיצויים מסלול כללי

הינה קופת גמל מבית אנליסט שירותי ניהול השקעות בע"מ, המיועדת לאוכלוסיה הכללית. מספר קופת גמל: 118 סוג קופת גמל: מרכזית לפיצויים

קרא עוד

קופת גמל אקסלנס גמולה

הינה קופת גמל מבית אקסלנס השקעות בע"מ, המיועדת לאוכלוסיה הכללית. מספר קופת גמל: 123 סוג קופת גמל: תגמולים ואישית לפיצויים

קרא עוד

קופת גמל אשכולות כללי

הינה מסלול בקופת גמל אשכולות מדד, מבית כלל חברה לביטוח בע"מ, המיועדת לאוכלוסיה הכללית. מספר קופת גמל: 125 סוג קופת גמל: תגמולים ואישית לפיצויים

קרא עוד

קופת גמל אשכולות מדד

הינה קופת גמל מבית כלל חברה לביטוח בע"מ, המיועדת לאוכלוסיה הכללית. מספר קופת גמל: 124 סוג קופת גמל: תגמולים ואישית לפיצויים

קרא עוד

קופת גמל אשכולות מט"ח

הינה מסלול בקופת גמל אשכולות מדד, מבית כלל חברה לביטוח בע"מ, המיועדת לאוכלוסיה הכללית. מספר קופת גמל: 126 סוג קופת גמל: תגמולים ואישית לפיצויים

קרא עוד

קופת גמל אשכולות מניות

הינה מסלול בקופת גמל אשכולות מדד, מבית כלל חברה לביטוח בע"מ, המיועדת לאוכלוסיה הכללית. מספר קופת גמל: 127 סוג קופת גמל: תגמולים ואישית לפיצויים

קרא עוד

קופת גמל אשכולות שקלי טווח קצר

הינה מסלול בקופת גמל אשכולות מדד, מבית כלל חברה לביטוח בע"מ, המיועדת לאוכלוסיה הכללית. מספר קופת גמל: 128 סוג קופת גמל: תגמולים ואישית לפיצויים

קרא עוד

קופת גמל דגש-איתן

הינה קופת גמל מבית כלל חברה לביטוח בע"מ, המיועדת לאוכלוסיה הכללית. מספר קופת גמל: 117 סוג קופת גמל: תגמולים ואישית לפיצויים

קרא עוד

קופת גמל דש הלמן-אלדובי השתלמות

הינה קופת גמל מבית הלמן אלדובי פיננסים בע"מ, המיועדת לאוכלוסיה הכללית. מספר קופת גמל: 145 סוג קופת גמל: קרנות השתלמות

קרא עוד

קופת גמל דש קפיטל גמל

הינה קופת גמל מבית דש אייפקס הולדינגס בע"מ, המיועדת לאוכלוסיה הכללית. מספר קופת גמל: 136 סוג קופת גמל: תגמולים ואישית לפיצויים

קרא עוד

קופת גמל דש קפיטל גמל זהב

הינה קופת גמל מבית דש אייפקס הולדינגס בע"מ, המיועדת לאוכלוסיה הכללית. מספר קופת גמל: 135 סוג קופת גמל: תגמולים ואישית לפיצויים

קרא עוד

קופת גמל דש קפיטל השתלמות

הינה קופת גמל מבית דש אייפקס הולדינגס בע"מ, המיועדת לאוכלוסיה הכללית. מספר קופת גמל: 137 סוג קופת גמל: קרנות השתלמות

קרא עוד

קופת גמל דש קפיטל-פיצויים

הינה קופת גמל מבית דש אייפקס הולדינגס בע"מ, המיועדת לאוכלוסיה הכללית. מספר קופת גמל: 138 סוג קופת גמל: מרכזית לפיצויים

קרא עוד

קופת גמל הגומל מסלול כללי

הינה קופת גמל מנוהלת ע"י הגומל חברה לניהול קופות גמל בע"מ עבור הסתדרות המורים בישראל ומיועדת למורים. מספר קופת גמל: 115 סוג קופת גמל: תגמולים ואישית לפיצויים

קרא עוד

קופת גמל הלמן-אלדובי תגמולים

הינה קופת גמל מבית הלמן אלדובי פיננסים בע"מ, המיועדת לאוכלוסיה הכללית. מספר קופת גמל: 143 סוג קופת גמל: תגמולים ואישית לפיצויים

קרא עוד

קופת גמל המח"ר מסלול כללי

הינה מסלול בקופת גמל אשכולות מדד, מנוהלת על ידי הסת' האקדמאים במח"ר, ניהול קופו"ג בע"מ, המיועדת לאקדמאים במקצועות המח"ר ועובדים המדורגים בדירוג המח"ר. מספר קופת גמל: 158 סוג קופת...

קרא עוד

קופת גמל הנדסאים מסלול כללי

הינה קופת גמל, מנוהלת על ידי הנדסאים וטכנאים – חברה לניהול קופות גמל בע"מ, המיועדת לסקטור הנדסאים וטכנאים. מספר קופת גמל: 157 סוג קופת גמל: תגמולים ואישית לפיצויים

קרא עוד

קופת גמל הראל השתלמות

הינה קופת גמל מבית הראל השקעות בביטוח בע"מ, המיועדת לאוכלוסיה הכללית. מספר קופת גמל: 154 סוג קופת גמל: קרנות השתלמות

קרא עוד

קופת גמל הראל פיצויים

הינה קופת גמל מבית הראל השקעות בביטוח בע"מ, המיועדת לאוכלוסיה הכללית. מספר קופת גמל: 155 סוג קופת גמל: מרכזית לפיצויים

קרא עוד

קופת גמל יובל

הינה קופת גמל מבית הדס ארזים בע"מ, המיועדת לאוכלוסיה הכללית. מספר קופת גמל: 129 סוג קופת גמל: תגמולים ואישית לפיצויים

קרא עוד

קופת גמל ישיר מניפה

הינה קופת גמל מבית ביטוח ישיר השקעות פיננסיות בע"מ, המיועדת לעובדי בנק ישראל. מספר קופת גמל: 133 סוג קופת גמל: תגמולים ואישית לפיצויים

קרא עוד

קופת גמל כלל דגש

הינה קופת גמל מבית כלל חברה לביטוח בע"מ, המיועדת לעובדי בנק ישראל ומשפחותיהם. מספר קופת גמל: 139 סוג קופת גמל: תגמולים ואישית לפיצויים

קרא עוד

קופת גמל מנורה גמל פלס

הינה קופת גמל מבית מנורה מבטחים החזקות בע"מ, המיועדת לאוכלוסיה הכללית. מספר קופת גמל: 122 סוג קופת גמל: תגמולים ואישית לפיצויים

קרא עוד

קופת גמל מנורה מבטחים יתר מסלול ד

הינה קופת גמל מבית מנורה מבטחים החזקות בע"מ, המיועדת לאוכלוסיה הכללית. מספר קופת גמל: 119 סוג קופת גמל: תגמולים ואישית לפיצויים

קרא עוד

קופת גמל ערד

הינה קופת גמל מבית הלמן אלדובי פיננסים בע"מ, המיועדת לאוכלוסיה הכללית. מספר קופת גמל: 147 סוג קופת גמל: תגמולים ואישית לפיצויים

קרא עוד

קופת גמל פסגות חרמון

הינה קופת גמל מבית פסגות בית השקעות בע"מ, המיועדת לאוכלוסיה הכללית. מספר קופת גמל: 148 סוג קופת גמל: תגמולים ואישית לפיצויים

קרא עוד

קופת גמל פסגות עצמון

הינה קופת גמל מבית פסגות בית השקעות בע"מ, המיועדת לאוכלוסיה הכללית. מספר קופת גמל: 150 סוג קופת גמל: מרכזית לפיצויים

קרא עוד

קופת גמל פסגות תבור

הינה קופת גמל מבית פסגות בית השקעות בע"מ, המיועדת לאוכלוסיה הכללית. מספר קופת גמל: 151 סוג קופת גמל: קרנות השתלמות

קרא עוד

קופת גמל שובל

הינה קופת גמל של הביוכימאים והמיקרוביולוגים, המיועדת לעובדי הסקטור הנ"ל ומנוהלת על ידי שובל, חברה לניהול קופת גמל מפעלית בע"מ. מספר קופת גמל: 130 סוג קופת גמל: תגמולים ואישית לפיצויים

קרא עוד
דילוג לתוכן