חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (עיסוק בייעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני)

הינו חוק המסדיר את תחום הייעוץ הפנסיוני והשיווק של מוצרים פנסיוניים.
חוק זה מפרט מהם המוצרים הפנסיונים הנכללים בייעוץ הפנסיוני כגון קופות גמל, קרנות פנסיה, ביטוחי מנהלים וכיוצ"ב.

חוק זה מסביר מהם ייעוץ פנסיוני ושיווק פנסיוני וכן מפרט מהן חובותיו של כל נותן שירות כאמור כלפי הלקוחות.

כיום ישנם כמה עשרות יועצים פנסיונים פרטיים הפועלים בצורה אוביקטיבית ובלתי תלויה. יועצים פנסיונים פרטיים אינם מקבלים דמי הפצה או עמלות מחברות הביטוח, קרנות הפנסיה או בתי ההשקעות בגין מכירת המוצרים הפנסיונים.

לפרטים נוספים מלאו את הטופס

הרשמה ניוזלטר

דילוג לתוכן