FIBI Bank (UK) plc – Callable range accrual note   (דצמבר 20, 2005)

להלן ניתוח פיקדון מובנה המוצע בבנק הבינלאומי לונדון נכון ל 20 דצמבר 2005:

Ten Year Callable range accrual note

תוכנית חסכון לתקופה של 10 שנים המבטיחה את קרן ההשקעה ב 100% בפירעון ומשלמת ריבית ששיעורה מותנה בשיעור ריבית הליבור הדולרית ל 3 חודשים.

 • בנק מנפיק: .Royal Bank Of Scotland – RBS , דירוג AA
 • תאריך הצטרפות לתוכנית- עד ל 3.1.2006 או עד לגמר המלאי, המוקדם מביניהם לפי החלטת הבנק.
 • מטבע ההשקעה : דולר ארה""ב
 • מינימום השקעה: 100,000$
 • עמלת הצטרפות: לא ידוע
 • תאריך פירעון התוכנית: 10.01.2016
 • תאריך פירעון מוקדם: לRBS הזכות להפסיק את התוכנית ול""קרוא"" לה (CALL) לפני תאריך הפירעון בהודעה מראש ללקוח (5 ימי עסקים לפני הפירעון המוקדם) החל ב 10.1.2007 ובכל רבעון אחר כך.

להלן מנגנון החישוב בסטרקצ'ר:

מדי יום עסקים ייבדק האם ריבית הליבור הדולרית ל 3 חודשים נמצאית בטווח של 0%-7%

אם הליבור הדולרי ל 3 חודשים נמצא בטווח של 0%-7%- יקבל הלקוח ריבית שנתית בשיעור של 7.125% עבור אותו יום. כלומר 1 חלקי 365 מ 7.125%.

אם הליבור הדולרי ל 3 חודשים אינו בטווח של 0%-7% לא יקבל הלקוח ריבית עבור אותו יום.

מדי רבעון תועבר הריבית שהצטברה לידי הלקוח.

יום שאינו יום עסקים ישתמש בנתוני יום העסקים שקדם לו.

חמשת הימים האחרונים בכל רבעון ישתמשו בנתוני היום החמישי.

בתאריך הפירעון יקבל הלקוח את הריבית לרבעון האחרון ואת קרן ההשקעה.

יתרונות הפקדון המובנה

 1. 100% שמירה על הקרן.
 2. מנגנון חישוב ברור.
 3. בין 6.1995-11.2005 הגיעה ריבית הליבור לטווח של 1.11%-6.86%. העבר אינו מנבא את העתיד להתרחש. עם זאת, על פי ציפיות הכלכלנים צפויות עוד שתי העלאות ריבית בלבד ברבעון הראשון של שנת 2006 ומאחר שריבית הליבור ל 3 חודשים היא כרגע 4.42% הרי שהיא עדיין רחוקה מאוד מקצה הטווח ויכולה לאפשר קבלת ריבית גבוהה מאוד בתוכנית הנ""ל במחצית השנה הקרובה.
 4. תיתכן קריאה מוקדמת אשר תקצר את משך ההשקעה.

חסרונות הפקדון המובנה

 1. טווח השקעה ארוך מאוד ? עשר שנים.
 2. קנס שבירה גבוה על פרעון לפני הזמן המותנה בהסכמת הבנק.
 3. ייתכן תרחיש לפיו הליבור הדולרי ל3 חודשים יחרוג מהטווח 0%-7% ויביא לתשלום של 0% ריבית. תרחיש כזה יביא להפסד ריבית אלטרנטיבית של כ 4.5% מדי שנה.

לשאלות בנושא זה או נושאי השקעות ופנסיה אחרים, פנו עכשיו דרך הטופס בתחתית הדף.
מומלץ לפני ביצוע פעולות השקעה פיננסיות לפנות לייעוץ השקעות או ייעוץ פנסיוני.

אלא אם נכתב אחרת למעלה, המאמר נכתב על ידי רויטל דור-וילק, המספקת שרותי ייעוץ השקעות פרטי וייעוץ פנסיוני אובייקטיבי.

לפרטים נוספים מלאו את הטופס

  הרשמה ניוזלטר