ניתוח שני פקדונות מובנים Linked to Crude Oil   (פברואר 15, 2006)

"

פיקדונות מובנים זהים במהותם המוצעים במטבע הדולר ארה""ב או האירו.

הערה: ניתוח התוכניות נעשה ע""ס פרוספקט התוכנית בבנק (נכון ל 15.2.2006).

כדאי לוודא עם הפקיד/ה בבנק בטרם ההשקעה בפועל כי לא חלו שינויים בנתוני התוכנית וכי הנתונים המפורטים מטה משקפים נכונה את התוכנית שמציע הבנק.

כמו כן, חשוב לדעת כי סיטיבנק נוהג לגבות עמלות רכישה בשיעור של 1.5%. בעבר היה נהוג לתת ללקוחות הנחה ולאפשר להם לשלם 0.5%-1% ברכישה.

3Year USD Principal protected Note Linked to Crude Oil

פיקדון מובנה דולרי לתקופה של שלוש שנים (החל מ 7.3.2006 ועד 23.3.2009) המבטיח ב 100% את הקרן הדולרית הנומינלית אם מחזיקים בפיקדון עד לסיומו.

המפקיד בפקדון מובנה זה עשוי להינות ממענק המותנה בחישוב מיוחד (ר' הסבר מפורט מטה) הקשור בשינויי מחיר הנפט הגולמי.

מחיר הנפט ייקבע עלפי מחיר חוזה קצר מועד (לחודש)
Short term 1 month CL1 Futures contract הנסחר ב NYMEX exchange.

 • הבנק המנפיק והאחראי : JP Morgan International Derivatives Ltd דירוג AA-.
 • סכום מינימום לפיקדון: 65,000 $ ובכפולות של 1,000$ לאחר מכן.
 • הפיקדון מוצע עד ה 7.3.2006 או עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם.

מנגנון חישוב המענק

ב-8.3.2006 נקבע גבול עליון – מדד הסגירה של מחיר החוזה+ 55%.
מדי יום בתקופה שבין 8.3.2006 ועד 9.3.2009 ייבדק האם הגיע מדד הסגירה היומי לגבול העליון.
אם מדד הסגירה היומי בתקופה האמורה עלה ב55% ומעלה לעומת מדד הסגירה ב8.3.2006 הרי שהלקוח יקבל בפירעון את קרן ההשקעה+ 15.5%.
אם מדד הסגירה היומי בתקופה האמורה עלה בין 0%-54.99% לעומת מדד הסגירה ב 8.3.2006 הרי שהלקוח יקבל בפירעון את קרן ההשקעה+ 100% מעליית המדד המחושבת בין מדדי הסגירה של 8.3.2006-9.3.2009.
לכן כאן התשואה יכולה לנוע בטווח של 0%-54.99%.
אם מדד הסגירה היומי בתקופה האמורה לא עלה מעבר ל54.99% לעומת מדד הסגירה ב8.3.2006 ולבסוף ירד לעומת מדד זה הרי שהלקוח יקבל בפירעון את קרן ההשקעה בלבד.

 • שיעור מיסוי ישראלי מקסימלי 20%.

יתרונות

 1. הבטחת 100% מהקרן הנומינלית אם תוחזק התוכנית עד לסיומה.
 2. אפשרות סולידית להשקעה בסחורות (נפט) ללא סיכון הקרן.
 3. תקופת השקעה קצרה – בינונית : 3 שנים.
 4. מנגנון חישוב ברור.

חסרונות

 1. משיכת התוכנית אינה אפשרית אלא בהסכמת הבנק וכרוכה בקנס שבירה גבוה הפוגע בקרן ההשקעה.
 2. בעת תרחיש לפיו המשקיע יקבל תשואה נמוכה מ 11.4% בסיום חיי התוכנית הרי שהלקוח יזוכה בפחות ממה שיכול היה לקבל לו היה משקיע באגרת חוב דולרית מדורגת AA- ומעלה לתקופה של שלוש שנים – ריבית שנתית בשיעור של כ 3.8% לכן, בעת תרחיש זה יפסיד הלקוח את הריבית האלטרנטיבית.

3Year Euro Principal protected Note Linked to Crude Oil

פיקדון מובנה אירו לתקופה של שלוש שנים (החל מ 7.3.2006 ועד 23.3.2009) המבטיח ב 100% את הקרן באירו הנומינלית אם מחזיקים בפיקדון עד לסיומו.

המפקיד בפקדון מובנה זה עשוי להינות ממענק המותנה בחישוב מיוחד (ר' הסבר מפורט מטה) הקשור בשינויי מחיר הנפט הגולמי. מחיר הנפט ייקבע עלפי מחיר חוזה קצר מועד (לחודש) Short term 1 month CL1 Futures contract הנסחר ב NYMEX exchange.

הבנק המנפיק והאחראי : JP Morgan International Derivatives Ltd דירוג AA-.סכום מינימום לפיקדון: 50,000 אירו ובכפולות של 1,000 אירו לאחר מכן.
הפיקדון מוצע עד ה 7.3.2006 או עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם.

מנגנון חישוב המענק

ב-8.3.2006 נקבע גבול עליון – מדד הסגירה של מחיר החוזה+ 50%.
מדי יום בתקופה שבין 8.3.2006 ועד 9.3.2009 ייבדק האם הגיע מדד הסגירה היומי לגבול העליון.

אם מדד הסגירה היומי בתקופה האמורה עלה ב50% ומעלה לעומת מדד הסגירה ב8.3.2006 הרי שהלקוח יקבל בפירעון את קרן ההשקעה+ 9%.
אם מדד הסגירה היומי בתקופה האמורה עלה בין 0%-49.99% לעומת מדד הסגירה ב 8.3.2006 הרי שהלקוח יקבל בפירעון את קרן ההשקעה+ 100% מעליית המדד המחושבת בין מדדי הסגירה של 8.3.2006-9.3.2009.
לכן כאן התשואה יכולה לנוע בטווח של 0%-49.99%.
אם מדד הסגירה היומי בתקופה האמורה לא עלה מעבר ל49.99% לעומת מדד הסגירה ב8.3.2006 ולבסוף ירד לעומת מדד זה הרי שהלקוח יקבל בפירעון את קרן ההשקעה בלבד.

 • שיעור מיסוי ישראלי מקסימלי 20%.

יתרונות הפקדון המובנה

 1. הבטחת 100% מהקרן הנומינלית אם תוחזק התוכנית עד לסיומה.
 2. אפשרות סולידית להשקעה בסחורות (נפט) ללא סיכון הקרן.
 3. תקופת השקעה קצרה – בינונית : 3 שנים.
 4. מנגנון חישוב ברור.

חסרונות הפקדון המובנה

 1. משיכת התוכנית אינה אפשרית אלא בהסכמת הבנק וכרוכה בקנס שבירה גבוה הפוגע בקרן ההשקעה.
 2. בעת תרחיש לפיו המשקיע יקבל תשואה נמוכה מ 5.4% בסיום חיי התוכנית הרי שהלקוח יזוכה בפחות ממה שיכול היה לקבל לו היה משקיע באגרת חוב באירו המדורגת AA- ומעלה לתקופה של שלוש שנים – ריבית שנתית בשיעור של כ 1.8% לכן, בעת תרחיש זה יפסיד הלקוח את הריבית האלטרנטיבית.

לשאלות בנושא זה או נושאי השקעות ופנסיה אחרים, פנו עכשיו דרך הטופס בתחתית הדף.
מומלץ לפני ביצוע פעולות השקעה פיננסיות לפנות לייעוץ השקעות או ייעוץ פנסיוני.

אלא אם נכתב אחרת למעלה, המאמר נכתב על ידי רויטל דור-וילק, המספקת שרותי ייעוץ השקעות פרטי וייעוץ פנסיוני אובייקטיבי.

לפרטים נוספים מלאו את הטופס

  הרשמה ניוזלטר

  דילוג לתוכן