ניתוח הצעת בנק הפועלים (פקדון מובנה צמוד מנית טבע)   (פברואר 7, 2006)

להלן מאמר המנתח הצעת בנק הפועלים (פקדון מובנה צמוד מנית טבע).

הערה: ניתוח התוכנית נעשה ע""ס פרוספקט התוכנית בבנק (נכון ל 7.2.2006).
כדאי לוודא עם הפקיד/ה הבנק בטרם ההשקעה בפועל כי לא חלו שינויים בנתוני התוכנית וכי הנתונים המפורטים מטה משקפים נכונה את התוכנית שמציע הבנק.

קרן מובטחת עם TEVA

פיקדון מובנה לתקופה של שנה וחצי (החל מ13.2.2006ועד 17.8.2007) המבטיח ב 100% את הקרן הנומינלית אם מחזיקים בפיקדון עד לסיומו.
הפיקדון אינו נושא ריבית.
עם זאת, המפקיד עשוי להינות ממענק צמוד דולר ארה""ב מותנה בעליית מנית טבע הנסחרת בבורסת NASDAQ.

 • שער ההתחלה: שער הסגירה של מנית טבע בתאריך 9.2.2006
 • שער הסיום: שער הסגירה של מנית טבע בתאריך ה 13.8.2007
 • דולר בסיס: שער יציג של השקל מול הדולר ארה"ב 9.2.2006
 • שער דולר קובע: שער יציג בגין 16.8.2007
 • סכום מינימום לפיקדון: 1,000 ש""ח

הפיקדון המובנה מוצע עד ה 9.2.2006 עד 14:30 או עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם.

מנגנון חישוב המענק

מדי יום ייבדק האם שער מנית טבע עלה ב33% או יותר לעומת שער ההתחלה:

 1. אם שער המניה עלה ב 33% ומעלה לעומת שער ההתחלה הרי שמשקיע יקבל בסיום הפיקדון את קרן השקעתו + ריבית בשיעור של 5%.
 2. אם שער המניה לא עלה ביותר מ 33% לעומת שער ההתחלה (בכל יום במהלך התקופה) המשקיע יקבל בסיום הפיקדון את קרן השקעתו + ריבית ששיעורה זהה לשיעור עליית שער המניה בתקופת הפקדון. עם זאת, והיה ושער המניה ירד בתקופת הפיקדון יקבל המשקיע לפחות את קרן השקעתו. לכן, קיימת אפשרות לתשואה של 0%-32.99% בתקופת הפקדון. סכום המענק הנ""ל צמוד לדולר ארה""ב לרבות ירידה בשער הדולר. שיעור מיסוי ישראלי מקסימלי 20%.

יתרונות הפקדון המובנה

 1. הבטחת 100% מהקרן הנומינלית אם תוחזק התוכנית עד לסיומה.
 2. אפשרות סולידית להשקעה במנית טבע ללא סיכון הקרן.
 3. תקופת השקעה קצרה – שנה וחצי.
 4. מנגנון חישוב ברור.

חסרונות הפקדון המובנה

 1. משיכת התוכנית אינה אפשרית.
 2. בעת תרחיש לפיו שער המניה יעלה ביותר מ 33% או בפחות מ 7% במהלך חיי התוכנית הרי שהלקוח יזוכה בפחות ממה שיכול היה לקבל אם היה משקיע בפיקדון שיקלי רגיל לתקופה של שנה וחצי – ריבית שנתית בשיעור של כ 4.7% לכן, בעת תרחיש זה יפסיד הלקוח את הריבית האלטרנטיבית.

נכון ל30.1.2006 היה מחירה של טבע 42.3$

להלן סיכום הערכות אנליסטים לגבי מחירה החזוי:

 • בית ההשקעות לידר 38$
 • בנק הפועלים 38.5$
 • אנליסטים זרים מעריכים כי עד 12.2006 ינוע מחירה של טבע בטווח של: 55.3$-45.5$

לשאלות בנושא זה או נושאי השקעות ופנסיה אחרים, פנו עכשיו דרך הטופס בתחתית הדף.
מומלץ לפני ביצוע פעולות השקעה פיננסיות לפנות לייעוץ השקעות או ייעוץ פנסיוני.

אלא אם נכתב אחרת למעלה, המאמר נכתב על ידי רויטל דור-וילק, המספקת שרותי ייעוץ השקעות פרטי וייעוץ פנסיוני אובייקטיבי.

לפרטים נוספים מלאו את הטופס

  הרשמה ניוזלטר

  דילוג לתוכן