ניתוח הצעת הבינלאומי לגבי פיקדון סל מדדי מניות אירופיות   (יולי 4, 2006)

להלן ניתוח הצעת הבינלאומי לגבי פיקדון מובנה סל מדדי מניות אירופיות.
שימו לב הבינלאומי מרשה הצטרפות עד יום ג' ה-12.7 הבנק מחייב הימצאות חתימה על הסכם ייעוץ כדי להצטרף לתוכנית.

הערה: ניתוח התוכנית נעשה ע""ס פרוספקט התוכנית כפי שפרסם הבנק.
כדאי לוודא עם הפקיד/ה בטרם ההשקעה בפועל כי לא חלו שינויים בנתוני התוכנית וכי הנתונים המפורטים מטה משקפים נכונה את התוכנית שמציע הבנק.

פיקדון מובנה דולרי ל- 13 חודשים ,בתוספת מענק מותנה בעליית סל מדדי מניות באירופה (שוויץ, אנגליה וגרמניה)

פיקדון מובנה לתקופה של 13 חודשים (לתשומת ליבכם: הפיקדון המובנה מופקד ל- 13 חודשים ואילו המענק מחושב על פני 12 חודשים), (החל מ 13.7.2006 ועד 13.8.2007) המבטיח ב 100% את הקרן הנומינלית הדולרית אם מחזיקים בפיקדון עד לסיומו.

המפקיד עשוי ליהנות ממענק מותנה של 55% מעליית סל מדדי מניות באירופה.

הרכב סל מדדי המניות:

 • מדד FTSE 100 – אנגליה (UKX INDEX?)-? 1/3:
  מדד הכולל 100 מהחברות הגדולות הנסחרות בבורסה בלונדון.
 • מדד SMI – שוויץ (SWISS MARKET INDEX?)-? 1/3:
  מדד הכולל את החברות הגדולות ביותר בשוויץ ושמניותיהן הנסחרות ביותר. המניות הכלולות בו מייצגות למעלה מ- 90% משווי השוק של המניות הנסחרות בבורסה
  השוויצרית, עם ייצוג נכבד לפיננסים (בנקים וביטוח) כימיה ותרופות, ענפים דומיננטיים בכלכלת שוויץ.
 • מדד DAX – גרמניה (DAXINDEX?)-? 1/3:
  מדד הכולל 30 חברות גרמניות מובילות הנסחרות בבורסה של פרנקפורט.
 • מינימום להשקעה 5,000 ד' ארה""ב.

חישוב המענק:

המדידה תתבצע מתאריך 13.07.06 (שער הבסיס) לעומת המדד ביום 13.07.07 (שער הסגירה) לגבי כל מדד בנפרד.
שיעור השינוי בכל מדד (חיובי או שלילי) יוכפל במשקל של אותו מדד בסל.
שיעור השינויים הכולל של הסל כפי שיחושב לעיל יוכפל ב-55% ויהווה את המענק המותנה למפקיד.
המענק המותנה יחושב על קרן הפיקדון בלבד.
במידה וסך השינוי כפי שמפורט לעיל הינו שלילי/""אפס"", לא יחויב/לא יזוכה המפקיד בגין המענק.

נוסחה לחישוב המענק:

שיעור שינוי סל המדדים = A/B-1)*1/3+(C/D-1)*1/3+(E/F-1)*1/3)

מקרא:

A – שער הסגירה של מדד FTSE 100 בגין 13.07.07
B – שער הסגירה של מדד FTSE 100 בגין 13.07.06
C – שער הסגירה של מדד SMI שוויץ בגין 13.07.07
D – שער הסגירה של מדד SMI שוויץ בגין 13.07.06
E – שער הסגירה של מדד DAX גרמניה בגין 13.07.07
F – שער הסגירה של מדד DAX גרמניה בגין 13.07.06

 • סכום המענק = 55% * שיעור שינוי סל המדדים * סכום קרן ההפקדה.
 • שיעור מיסוי ישראלי 20% על הריבית.

יתרונות

 1. הבטחת 100% מהקרן הנומינלית אם תוחזק התוכנית עד לסיומה.
 2. אפשרות סולידית להשקעה במניות אירופיות ובחלק מהשווקים הגדולים והמבוססים ללא סיכון הקרן.
 3. תקופת השקעה קצרה – 13 חודשים.
 4. מנגנון חישוב ברור.

חסרונות

 1. משיכת התוכנית לפני סיומה מותנה בהסכמת הבנק וכרוכה בתשלום קנס שבירה כבד שיפגע בקרן.
 2. בעת תרחיש לפיו הריבית שתשולם תהיה נמוכה מ 4.5% במהלך חיי התוכנית הרי שהלקוח יזוכה בפחות ממה שיכול היה לקבל אם היה משקיע במק""מ לתקופה של שנה. לכן, בעת תרחיש זה יפסיד הלקוח את הריבית האלטרנטיבית.

לשאלות בנושא זה או נושאי השקעות ופנסיה אחרים, פנו עכשיו דרך הטופס בתחתית הדף.
מומלץ לפני ביצוע פעולות השקעה פיננסיות לפנות לייעוץ השקעות או ייעוץ פנסיוני.

אלא אם נכתב אחרת למעלה, המאמר נכתב על ידי רויטל דור-וילק, המספקת שרותי ייעוץ השקעות פרטי וייעוץ פנסיוני אובייקטיבי.

לפרטים נוספים מלאו את הטופס

  הרשמה ניוזלטר

  דילוג לתוכן