ניתוח הצעת בנק לאומי – פיקדון מובנה צמוד מדד מניות טיוואן   (פברואר 21, 2006)

הערה: ניתוח התוכנית נעשה ע""ס פרוספקט התוכנית בבנק (נכון ל 21.2.2006).
כדאי לוודא עם הפקיד/ה הבנק בטרם ההשקעה בפועל בפקדון מובנה זה, כי לא חלו שינויים בנתוני התוכנית וכי הנתונים המפורטים מטה משקפים נכונה את התוכנית שמציע הבנק.

פיקדון מובנה דומה מוצע גם בדולר ארה""ב (למעט ריבית בשיעור של 14% במקום 16% ומינימום השקעה 10,000$).

פיקדון מובנה שקלי צמוד מדד מניות טיוואן TWY

פיקדון מובנה לתקופה של שנה וחצי (החל מ 27.2.2006 ועד 27.8.2007) המבטיח ב 100% את הקרן הנומינלית אם מחזיקים בפיקדון המובנה עד לסיומו.

הפיקדון אינו נושא ריבית מינימלית.

עם זאת, המפקיד עשוי להינות ממענק המותנה בעליית מדד מניות טיוואן TWY.
מענק זה צמוד דולר ארה""ב ולכן משתנה בהתאם לשער היציג דולר-שקל.

 • מדד בסיס של ה TWY: שער הסגירה של ה TWY ב 27 לפברואר 2006.
 • מדד קובע של ה TWY: שער הסגירה של ה TWY ב 23 לאוגוסט 2007.

הפיקדון המובנה מוצע עד ה 27.2.2006 או עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם עפ""י החלטת הבנק.

 • מינימום להשקעה 15,000 ש"ח.

מנגנון חישוב המענק:

מדי יום (החל מ 27.2.2006 ועד 27.8.2007) ייבדק האם מדד TWY עלה ב25% או יותר לעומת שער ההתחלה:

 1. אם מדד ה TWY עלה ב 25% ומעלה לעומת מדד הבסיס הרי שהמשקיע יקבל בסיום הפיקדון את קרן השקעתו + ריבית בשיעור של 16%.
 2. אם מדד ה TWY לא עלה ביותר מ 25% לעומת מדד הבסיס (בכל יום במהלך התקופה) והמדד הקובע גבוה ממדד הבסיס הרי שהמשקיע יקבל בסיום הפיקדון את קרן השקעתו + ריבית ששיעורה זהה לשיעור עליית המדד הקובע לעומת מדד הבסיס ריבית זו צמודה לשער היציג שקל-דולר ולכן אם שער הדולר יורד בתקופה הנ""ל ריבית זו תוקטן בהתאם.
  עם זאת, והיה והמדד הקובע נמוך ממדד הבסיס יקבל המשקיע את קרן השקעתו.
  לכן, קיימת אפשרות לתשואה של 0%-24.99% בתקופת הפקדון.
 • שיעור מיסוי ישראלי 15%-20% תלוי בתרחיש לפיו משולמת הריבית.

יתרונות

 1. הבטחת 100% מהקרן הנומינלית אם תוחזק התוכנית עד לסיומה.
 2. אפשרות סולידית להשקעה במניות טיוואן ללא סיכון הקרן.
 3. תקופת השקעה קצרה – שנה וחצי.
 4. מנגנון חישוב ברור.

חסרונות

 1. משיכת התוכנית לפני סיומה מותנה בהסכמת הבנק וכרוכה בתשלום קנס שבירה כבד שיפגע בקרן.
 2. בעת תרחיש לפיו הריבית שתשולם תהיה נמוכה מ 6.6% במהלך חיי התוכנית הרי שהלקוח יזוכה בפחות ממה שיכול היה לקבל אם היה משקיע בפיקדון שיקלי רגיל לתקופה של שנה וחצי. לכן, בעת תרחיש זה יפסיד הלקוח את הריבית האלטרנטיבית.

כלכלת טיוואן

טייואן בעלת משטר דמוקרטי רב מפלגתי נחשבת לאחת מהכלכלות המובילות במזרח אסיה. עם זאת, שילובה ומיזוגה עם סין מביאים עימם חששות באשר לרפורמות הכלכליות ועתיד הפוליטיקה הפנימית.

בטיוואן 22.9 מיליוני תושבים מתוכם 90% בגילאים עד 65.
כלכלת טיוואן הינה כלכלה קפיטליסטית עם מעורבות ממשלתית פוחתת והולכת בנושאי השקעות וסחר חוץ.
הייצוא היה המניע העיקרי לתהליך התיעוש במדינה. לטיוואן עודף מסחרי גבוה ורזרבות מט""ח מהגבוהות בעולם ( 270 מיליארד ד'- מקום 3).

התעשיות העיקריות:
אלקטרוניקה, זיקוק נפט, נשק, כימיקלים, טקסטיל, ברזל ופלדה, מכונות, ייצור מזון, מכוניות, מלט, מוצרי צריכה, תרופות.

שותפות סחר החוץ העיקריות של טיוואן הינן 37% סין (כול הונג קונג), 15.3% ארה""ב ו7.7% ביפן.

טיוואן כמעט ולא נפגעה בעת המשבר האסייאתי בשנת 1998 הודות למדיניותה הכלכלית השמרנית וליתרונותיה היזמיים.
עם זאת, במהלך שנת 2001 נכנסה טיוואן למיתון בד בבד עם המיתון בארה""ב ואירופה וכן בשל חובות מסופקים בבנקאות המקומית.

לטייואן: תמ""ג בהיקף של 610 מיליארד ד'. (כמעט פי 6 מישראל). שיעור צמיחת התמ""ג בשנת 2005 היה 3.6%. כמו כן, לטייוואן עודף במאזן התשלומים בהיקף של 15 מיליארד ד'.

שיעור האבטלה בשנת 2005: 4.2% נמצא בירידה מאז שנת 2001.
שיעור האינפלציה בשנת 2005 1.8%.
שער הדולר הטייואני התחזק לעומת הדולר האמריקני במהלך השנים 2001-2005.
להלן שערי הדולר הטייואני באותן שנים:
new Taiwan dollars per US dollar – 31.71 (2005), 33.422 (2004), 34.418 (2003), 34.575 (2002), 33.8 (2001

למרות נתוני המקרו הטובים שוק המניות בטיוואן היה מהשווקים המאכזבים במזרח הרחוק בשנים האחרונות עם תשואה כוללת בשוק המניות של 4.2% בשנת 2004, 6.7% בשנת 2005 ו 0.2% מ1.1.2006 עד ל 13.2.2006.


לשאלות בנושא זה או נושאי השקעות ופנסיה אחרים, פנו עכשיו דרך הטופס בתחתית הדף.
מומלץ לפני ביצוע פעולות השקעה פיננסיות לפנות לייעוץ השקעות או ייעוץ פנסיוני.

אלא אם נכתב אחרת למעלה, המאמר נכתב על ידי רויטל דור-וילק, המספקת שרותי ייעוץ השקעות פרטי וייעוץ פנסיוני אובייקטיבי.

לפרטים נוספים מלאו את הטופס

  הרשמה ניוזלטר