ניתוח הצעת FIBI Bank UK – הבינלאומי בלונדון לגבי פיקדון מובנה המשלם ריבית מותנית   (ספטמבר 14, 2006)

שימו לב הבנק הבינלאומי בלונדון מרשה הצטרפות עד יום ה' ה 28.9.2006

לבעלי חשבון בבנק הבינלאומי בישראל – לעיתים מאפשר הבנק בלונדון את רכישת הפיקדון דרך החשבון בישראל. ניתן לפנות אלי כדי לקבל פרטים נוספים.

הערה: ניתוח התוכנית נעשה ע""ס פרוספקט התוכנית כפי שפרסם הבנק.

כדאי לוודא עם הפקיד/ה בטרם ההשקעה בפועל כי לא חלו שינויים בנתוני התוכנית וכי הנתונים המפורטים מטה משקפים נכונה את התוכנית שמציע הבנק.

פיקדון זה יכול להתאים לחלק הסולידי הדולרי בתיק אשר יבטיח ריבית כבאגרות חוב.

פיקדון דולרי מובנה ל- 6 שנים (מבית UBS) בתוספת ריבית מותנית בשיעור ריביות הליבור הדולרי ל-3 חודשים

פיקדון מובנה לתקופה של 6 שנים (החל מ 3.10.2006 ועד 3.10.2012) המבטיח ב 100% את הקרן הנומינלית הדולרית אם מחזיקים בפיקדון עד לסיומו.

כמו כן, בסיום התוכנית יקבל המפקיד (מעבר לקרן) ריבית התלויה בשיעור הריבית של ה USD LIBOR 3 month.

תהליך החישוב:

 1. מדי 3 חודשים, 10 ימי עסקים לפני ימי הפירעון המוקדם האפשרי (ב 3 לינואר, לאפריל, ליולי ולאוקטובר בשנים 2007-2012- או יום העסקים הקרוב) בודקים את שיעור ריבית הליבור הדולרית ל-3 חודשים (USD LIBOR 3 month ) ואם הוא נמוך או שווה ל 4.5% מגיעה התוכנית לסיומה והיא משלמת מלבד הקרן במלואה ריבית שנתית בשיעור של 7%.
  הערה: ייתכן מצב של פירעון כעבור כל שלושה חודשים ואז מקבלים את הריבית היחסית עבור התקופה שחלפה מתחילת התוכנית ועד לסיומה המוקדם.
 2. אם שיעור ריבית הליבור הדולרית ל 3 חודשים (USD LIBOR 3 month) בתאריך הבדיקה גבוה
  מ-4.5% ממשיכה התוכנית עד לבדיקה הבאה.
 3. אם לא קרה תרחיש שיצר פירעון מוקדם ובכל המדידות הרבעוניות היה שיעור ריבית הליבור הדולרית ל-3 חודשים (USD LIBOR 3 month )מעל 4.5% תמשיך התוכנית עד לפירעונה כעבור 6 שנים והיא תשלם 130%.
 • מינימום להשקעה 10,000 $.
 • הבנק המנפיק: UBS
 • דירוג AA+
 • שיעור מיסוי ישראלי 15%-20% על הריבית השנתית.

נכון לספטמבר 2006 היה שיעור ריבית הליבור הדולרית ל-3 חודשים 5.4% והתחזיות לחודשים הקרובים עד לינואר 2007 הינם בטווח של 5.7%-6.1%.
החל ממרץ 2004 בסמוך לתחילת תהליך העלאות הריבית בארה""ב עלה שיעור ריבית הליבור הדולרית ל-3 חודשים מכ 1.1% לשיעורו כיום.

יתרונות

 1. הבטחת 100% מהקרן הנומינלית אם תוחזק התוכנית עד לסיומה.
 2. אפשרות סולידית להשקעה בריבית גבוהה מהריבית המשולמת באלטרנטיבה סולידית כאגרות חוב בעלות דירוג גבוה לתקופה של 6 שנים. נכון לתחילת ספטמבר 2006 הייתה תשואת אגרות חוב מדורגות גבוה לתקופה של 6 שנים כ 5.3% ברוטו לשנה וכ 4.8% לאחר עמלות.
 3. מנגנון חישוב ברור.
 4. קבלת תשואת מינימום הוגנת שוות ערך ל 5% לשנה.
 5. נכון לאמצע ספטמבר 2006 מאמינים כלכלנים רבים כי עליות הריבית בארה""ב הגיעו לסיומן. לכן, יש הגיון מסוים בקיבוע הריבית הגבוהה לתקופה ארוכה. ניתן לשקול השקעה של חלק מהסכומים המיועדים לחלק הסולידי הדולרי בפיקדון זה על אף התקופה הארוכה הנדרשת (6 שנים).

חסרונות

 1. משיכת התוכנית לפני סיומה מותנה בהסכמת הבנק וכרוכה בתשלום קנס שבירה כבד שיפגע בקרן.
 2. ייתכן תרחיש לפיו התוכנית תיפרע זמן רב לפני תום 6 השנים והמשקיע לא יקבל את שיעורי הריבית הגבוהים (5%-7%) עבור התקופה שלאחר הפירעון המוקדם.
 3. עם התקיים תרחיש הפירעון המוקדם עלול המשקיע למצוא עצמו בשוק המשלם ריביות נמוכות מאלה ששררו בעת ההשקעה בפקדון המובנה.

לשאלות בנושא זה או נושאי השקעות ופנסיה אחרים, פנו עכשיו דרך הטופס בתחתית הדף.
מומלץ לפני ביצוע פעולות השקעה פיננסיות לפנות לייעוץ השקעות או ייעוץ פנסיוני.

אלא אם נכתב אחרת למעלה, המאמר נכתב על ידי רויטל דור-וילק, המספקת שרותי ייעוץ השקעות פרטי וייעוץ פנסיוני אובייקטיבי.

לפרטים נוספים מלאו את הטופס

  הרשמה ניוזלטר

  דילוג לתוכן