פיקדון דולרי לשנה וחצי הצמוד למדד המניות ההודי   (מרץ 22, 2006)

להלן מאמר המנתח הצעת בנק לאומי:

הערה: ניתוח התוכנית נעשה ע""ס פרוספקט התוכנית כפי שפרסם הבנק.
כדאי לוודא עם הפקיד/ה הבנק בטרם ההשקעה בפועל כי לא חלו שינויים בנתוני התוכנית וכי הנתונים המפורטים מטה משקפים נכונה את התוכנית שמציע הבנק.

פיקדון דולרי לשנה וחצי הצמוד למדד המניות ההודי

פיקדון לתקופה של שנה וחצי (החל מ 27.3.2006 ועד 28.9.2007) המבטיח ב 100% את הקרן הנומינלית הדולרית אם מחזיקים בפיקדון עד לסיומו.

כמו כן, המפקיד עשוי להינות ממענק מותנה בעליית מדד מניות הודו (S&P CNX NIFTY).

מדד בסיס של מדד מניות הודו (S&P CNX NIFTY).שער הסגירה של המדד ב 27 למרץ 2006.
מדד קובע של מדד מניות הודו (S&P CNX NIFTY).: שער הסגירה של המדד ב 24 לספטמבר 2007.

הפיקדון מוצע עד 26.3.2006 או עד גמר המלאי עפ""י החלטת הבנק. יש לוודא עם פקיד/ת הבנק עד מתי ניתן להצטרף.

מינימום להשקעה 10,000 $.

מנגנון חישוב המענק

מדי יום (החל מ 27.3.2006 ועד 28.9.2007) ייבדק האם מדד מניות הודו (S&P CNX NIFTY).עלה ב35% או יותר לעומת מדד הבסיס:
א. אם מדד מניות הודו (S&P CNX NIFTY)עלה ב 35% ומעלה לעומת מדד הבסיס הרי שהמשקיע יקבל בסיום הפיקדון את קרן השקעתו + ריבית בשיעור של 10%.
ב. אם מדד מניות הודו (S&P CNX NIFTY) לא עלה ביותר מ 35% לעומת מדד הבסיס (בכל יום במהלך התקופה) והמדד הקובע גבוה ממדד הבסיס הרי שהמשקיע יקבל בסיום הפיקדון את קרן השקעתו + ריבית ששיעורה זהה לשיעור עליית המדד הקובע לעומת מדד הבסיס.

עם זאת, והיה והמדד הקובע נמוך ממדד הבסיס יקבל המשקיע את קרן השקעתו.
לכן, קיימת אפשרות לתשואה של 0%-34.99% בתקופת הפיקדון.

שיעור מיסוי ישראלי 20% על הריבית.

יתרונות

  1. הבטחת 100% מהקרן הנומינלית אם תוחזק התוכנית עד לסיומה.
  2. אפשרות סולידית להשקעה בהודו שהינה אחד מהשווקים המתעוררים ללא סיכון הקרן.
  3. תקופת השקעה קצרה – שנה וחצי.
  4. מנגנון חישוב ברור.

חסרונות

  1. משיכת התוכנית לפני סיומה מותנה בהסכמת הבנק וכרוכה בתשלום קנס שבירה כבד שיפגע בקרן.
  2. בעת תרחיש לפיו הריבית שתשולם תהיה נמוכה מ 7.5% במהלך חיי התוכנית הרי שהלקוח יזוכה בפחות ממה שיכול היה לקבל אם היה משקיע בפקדון דולרי לתקופה של שנה וחצי. לכן, בעת תרחיש זה יפסיד הלקוח את הריבית האלטרנטיבית.

לשאלות בנושא זה או נושאי השקעות ופנסיה אחרים, פנו עכשיו דרך הטופס בתחתית הדף.
מומלץ לפני ביצוע פעולות השקעה פיננסיות לפנות לייעוץ השקעות או ייעוץ פנסיוני.

אלא אם נכתב אחרת למעלה, המאמר נכתב על ידי רויטל דור-וילק, המספקת שרותי ייעוץ השקעות פרטי וייעוץ פנסיוני אובייקטיבי.

לפרטים נוספים מלאו את הטופס

    הרשמה ניוזלטר