פיקדון דולרי בתוספת מענק מותנה בעליית המדד האוסטרלי S&P ASX200   (פברואר 7, 2006)

הערה: ניתוח התוכנית נעשה ע""ס נתונים שפורסמו ע""י הבנק הבינלאומי ב 29/1/2006. לכן, בטרם תבוצע השקעה יש לבדוק את פרוספקט התוכנית בבנק עצמו ולוודא כי הנתונים המפורטים מטה משקפים נכונה את התוכנית שמציע הבנק.

פיקדון דולרי בתוספת מענק מותנה בעליית המדד האוסטרלי S&P ASX200

פיקדון מונבה לתקופה של 13 חודשים (החל מ8.2.2006) המבטיח ב 100% את הקרן הנומינלית אם מחזיקים בפיקדון עד לסיומו.
הפיקדון המובנה אינו נושא ריבית.
עם זאת, המפקיד עשוי?? להינות ממענק מותנה של -60% מעליית המדד האוסטרלי.

תיאור חישוב המענק יפורט בהמשך.
מדד המניות אליו צמודה התוכנית ב 60% הינו מדד המניות (S&P / ASX200 (AS51 – שהינו מדד של 200 החברות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר בבורסת אוסטרליה.

סכום מינימום לפיקדון: 10,000$

הפיקדון מוצע עד ה 7.2.20006 או עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם.

תנאי המענק המותנה הקשור לעליית מדד המניות האוסטרלי

המענק המותנה קשור למדד המניות האוסטרלי S&P / ASX200 – כמפורט להלן:

 1. AS51O – שער סגירה יסודי – הינו שער סגירה בסוף יום המסחר של מדד ה S&P / ASX200 ב-8.2.06.
  AS51F – שער סגירה חדש – הינו שער סגירה בסוף יום המסחר של מדד ה S&P / ASX200 ב-8.2.07.
 2. המדידה תתבצע בתאריך 8.2.06 (שער סגירה יסודי) לעומת המדד ביום 8.2.07 (שער סגירה חדש)
 3. נוסחה לחישוב המענק: 60% ( AS51F-AS51O) קרן הפיקדון AS51O. הערה: הבנק רשאי לשנות או להפסיק את שיווק המוצר בכל עת. התנאים הקובעים – כמפורט בהסכם ההצטרפות. הפרסום אינו מהווה יעוץ מכל סוג שהוא.
 4. בכל מקרה בו שער סגירה חדש יהיה שווה או נמוך משער סגירה יסודי הבנק לא ישלם למפקיד מענק כלשהו
  והמפקיד לא ישלם לבנק תשלום כלשהו.
 5. המענק המותנה אינו כרוך בתשלום פרמיה כלשהי.

הערה: הפיקדון מופקד ל-13 חודשים ואילו המענק מחושב על פני 12 חודשים.

 • שיעור מיסוי 20%.

יתרונות הפקדון המובנה

 1. הבטחת 100% מהקרן הנומינלית אם תוחזק התוכנית עד לסיומה.
 2. אפשרות סולידית להשקעה במניות אוסטרליה (חלק מאסיה-פאסיפיק) ללא סיכון הקרן.
 3. תקופת השקעה קצרה – 13 חודשים.
 4. מנגנון חישוב פשוט וברור.

חסרונות הפקדון המובנה

 1. משיכת התוכנית לפני סיומה מותנה בהסכמת הבנק וכרוכה בתשלום קנס שבירה כבד שיפגע בקרן.
 2. בעת תרחיש לפיו מדד ה S&P / ASX200 יעלה בפחות מ 7% במהלך חיי התוכנית הרי שהלקוח יזוכה בפחות ממה שיכול היה לקבל אם היה משקיע בפיקדון דולרי רגיל לתקופה של שנה – ריבית בשיעור של כ 4.2%-4.3%. לכן, בעת תרחיש זה יפסיד הלקוח את הריבית האלטרנטיבית.

ניתוח כלכלת אוסטרליה

לאוסטרליה כלכלה קפיטליסטית מודרנית עם תמ""ג גבוה לנפש השווה לתמ""ג לנפש של ארבע המדינות המובילות במערב אירופה והיא צומחת זה 13 שנים ברציפות.
החל משנת 2000 החלה הכלכלה האוסטרלית מתחזקת והולכת (בניגוד למגמה הכלל עולמית ששלטה בארה""ב, אירופה ויפן) בעיקר בעקבות העלייה ברמת הביקוש ממזרח אסיה, והאולימפיאדה שנערכה בסידני.
גידול בייצור בכלכלה המקומית, התחזקות מדד אמון הציבור והעסקים, גידול בייצוא חומרי גלם וחקלאות תרמו לשיפור בכלכלה. הדגש ששמה אוסטרליה על רפורמות, שיעור אינפלציה נמוכה וחיזוק הקשרים עם סין תרמו אף הם למצב הכלכלי.
אוסטרליה מייצאת מינרלים כברזל, נפט, פחם, זהב, מכונות וציוד הובלה, צמר, דגנים ובשר.
הארצות העיקריות אליהן מייצאת אוסטרליה הן: ארה""ב 8% , יפן 19%, סין 9%, ניו-זילנד 7.5%, דרום קוריאה 7.8%.

צמיחה

תמ""ג 642 מיליארד דולר ( פי 6 מישראל)
בשנת 2005 צמח התמ""ג ב 2.7%.
תמ""ג לנפש 32,000$.

ריבית

במאי 2002 החלה הריבית לעלות מ 4.25% ל 4.5% והמשיכה לעלות בשנת 2003 עד ל %5.25. ריבית זו המשיכה לשרור גם בשנת 2004 ורק במרץ 2005 הועלתה ל 5.5%.

אינפלציה

בשנת 2005 היה שיעור האינפלציה 2.7%.
בשנים 2003-2004 היה שיעור האינפלציה 2.6%- 2.4% לעומת 3%-3.1% בשנים 2001-2002 ו 5.8% בשנת 2000.
השיא אליו הגיעו מחירי הדיור בשנת 2005 מחק את האפשרות לעליית ריבית קרובה נוספת כאמצעי ללוחמה באינפלציה ובהיווצרות בועת נדל""ן.

אבטלה

בשנת 2005 היה שיעור האבטלה 5.2%
נכון למרץ 2005 היה שיעור האבטלה באוסטרליה 5.1%, השיעור הנמוך ביותר מזה 25 שנה.
שיעור האבטלה הגיע לשיאו בשנת 1992 והיה 10.9% מאז ירד שיעור זה בעקביות כמעט ללא הפרעה.

עודף/גירעון

מדיניות פיסקאלית שמרנית אפשרה לאוסטרליה לשמור על עודף בתקציב בשנים 2002-2005
שיעור החוב הציבורי בשנת 2005 היה 16.2% מהתמ""ג.
עם זאת, לאוסטרליה גירעון שוטף של 41.1- מיליארד דולר.
השפעת הבצורת, ירידת הביקושים מחו""ל וגידול ביבוא הביאו לעלייה חזקה בגרעון המסחרי מכ 8 מיליארד דולר בשנת 2002, ל 18 מיליארד דולר בשנת 2003, 13 מיליארד דולר בשנת 2004 ו 16 מיליארד דולר בשנת 2005.

שער חליפין

החל משנת 2001 התחזק הדולר האוסטרלי מול הדולר האמריקני בכ 32%.
Australian dollars per US dollar – 1.31 (2005), 1.3598 (2004), 1.5419 (2003), 1.8406 (2002), 1.9334 (2001)

מניות

נכון לסוף דצמבר 2005 הגיע מדד ה ASX200 האוסטרלי ל 4,763 נקודות ורשם עליה של 17.6% מתחילת השנה.
נכון לסוף ינואר 2006 עומד מדד ה ASX200 על 4,919 נקודות עליה של 3.27% מתחילת השנה.

בשנת 2004 עלה המדד ב 22.75%, בשנת 2003 ב 9.73%, בשנת 2002 ירד המדד ב 12.13%-, בשנת 2001 עלה ב 6.74%,
להערכת רוב הכלכלנים צפוי מדד ה ASX200 האוסטרלי לעלות בשנת 2006.
עם זאת, נכון לסוף ינואר 2006 נמצא המדד בשיא כל הזמנים 4,919 נקודות ועל אף הפגנת אופטימיות מצד המשקיעים לא ברור מה יהיה שיעור העלייה הצפוי.


לשאלות בנושא זה או נושאי השקעות ופנסיה אחרים, פנו עכשיו דרך הטופס בתחתית הדף.
מומלץ לפני ביצוע פעולות השקעה פיננסיות לפנות לייעוץ השקעות או ייעוץ פנסיוני.

אלא אם נכתב אחרת למעלה, המאמר נכתב על ידי רויטל דור-וילק, המספקת שרותי ייעוץ השקעות פרטי וייעוץ פנסיוני אובייקטיבי.

לפרטים נוספים מלאו את הטופס

  הרשמה ניוזלטר