השקעה באמצעות פוליסת חיסכון בחברת ביטוח   (פברואר 10, 2009)

רפורמת בכר שהחלה בשנת 2005 הביאה בין היתר לכניסת חברות הביטוח לתחום השקעת הכספים הנזילים של המשקיעים. עד אז הציעו לנו חברות הביטוח פתרונות לטווח הארוך, בעיקר לכספים המיועדים לפרישה באמצעות קופות גמל, פוליסות קצבה וביטוחי מנהלים.

מ-2007 לערך, מציעות חברות הביטוח מגוון מוצרים להשקעת כספים לטווח הקצר והבינוני באמצעות פוליסות החיסכון.

בכדי לקבוע האם ההשקעה דרך פוליסת חיסכון מתאימה עבורנו, נשאל מהן היתרונות והחסרונות בהשקעה זו, במה היא שונה מהחלופות, האם היא מתאימה למטרות שלנו מבחינת פרק הזמן להשקעה, הסיכון, מטבעות ההשקעה המבוקשים וכן נבדוק מהם דמי הניהול והתשואות.

במאמר זה אתאר את מאפייני פוליסות החיסכון ואשווה אותן לקרנות נאמנות, תעודות סל והשקעה באמצעות מנהל תיקים. השקעות אלה הינן חלק בלתי נפרד מהחלופות הקיימות בשוק של היום, בבואכם להשקיע את הכספים הנזילים שלכם.

מהי פוליסת חיסכון בחברת ביטוח

השקעת כספים באמצעות פוליסת חיסכון המוגדרת כפוליסת ביטוח חיים, מאפשרת להשקיע כספים דרך חברות הביטוח. זוהי למעשה חלופה להשקעת כספים אצל מנהל השקעות, שניתן להשוותה לזו שמתבצעת דרך קרנות הנאמנות, תעודות הסל או אצל מנהל התיקים.

לרוב השקעת כספים בפוליסת חיסכון תוגדר כפוליסה לביטוח חיים. יחד עם זאת, ייתכנו מצבים בהם תוגדר השקעה זו כקופת גמל. כאשר ההשקעה בפוליסת החיסכון מוגדרת כקופת גמל ישנן הגבלות באשר להפקדות, מועדי המשיכה של הכספים ואופן משיכתם.

בין פוליסות החיסכון המוצעות בשוק ניתן למצוא את מנורה טופ פייננס, אקסלנס אינווסט, חיסכון בטוחה, בסט אינווסט, מגדל לעתיד חיסכון במסלול אישי (מגדלור לחיים) והראל מיגוון.

להלן המאפיינים של ההשקעה באמצעות פוליסת חיסכון בחברת הביטוח:

(1) סכום ההשקעה

ניתן להשקיע בפוליסת חיסכון סכום חד פעמי או בהפקדות תקופתיות. בדרך כלל, מינימום ההשקעה בפוליסת חסכון באמצעות הוראת קבע, הינו כמה מאות שקלים ובהפקדה חד פעמית – כמה אלפי שקלים.

בהשוואה לקרנות נאמנות, תעודות סל ומנהל תיקים:

 • ניתן להשקיע בקרנות נאמנות סכום חד פעמי או באמצעות הוראת קבע. כמו כן, מינימום ההשקעה בקרנות נאמנות נמוך יחסית והינו בהיקף של כמהמאות שקלים בלבד.
 • ניתן להשקיע בתעודות סל בסכום חד פעמי. מינימום ההשקעה הוא גבוה יחסית והיקפו הוא כמה עשרות אלפי שקלים.
 • באמצעות ניהול תיקים מקובל להשקיע בסכום חד פעמי. מינימום לפתיחת תיק מנוהל הינו גבוה יחסית בהיקף של כמה מאות אלפי שקלים. כמובן שניתן לאחר מכן, להוסיף באופן קבוע או מזדמן כספים נוספים לתיק ההשקעות.

(2) רמת הסיכון

בפוליסת חיסכון ניתן לבחור במסלול השקעה המתאים לצרכים של כל משקיע. בדרך כלל יאפשרו למשקיע לבחור מבין מסלולי השקעה באגרות חוב ללא מניות לבין מסלולי השקעה מעורבים המאפשרים השקעה באגרות חוב ומניות גם יחד.

במסלולים המעורבים שיעור ההשקעה במניות נע בטווח בין 15% ל-100%.
בדרך זו נוכל לבחור את המסלול המתאים ביותר בהתאם לחשיפת המניות המתאימה לנו באופן אישי. כמו כן, לעיתים יוצעו מסלולי השקעה במניות חו"ל, תעודות סל ואף במטבעות זרים (לא רק דולר ארה"ב).

הערה חשובה:

שנת 2008 היא שנת המשבר בשווקי ההון שהחלה עם משבר הסאבפריים ופגעה בתשואות אפיקי השקעה רבים.  בין אפיקי ההשקעה שתשואותיהם נפגעו היו קרנות נאמנות, תעודות סל ופוליסות חיסכון.

קהל הלקוחות הצביע ברגליים ופדה כספים מהשקעות אלה. הלקוחות ביקשו מקום מפלט מפני התנודתיות הרבה ודרשו השקעות ללא סיכון. חלק מחברות הביטוח התמודדו עם דרישות אלה והציעו מסלולי השקעה חדשים גם הם דרך פוליסות החיסכון:

 • חברת מגדל הציעה פוליסת חיסכון בשם מגדל לעתיד, עם מסלול השקעה המבטיח להשקיע 100% מהנכסים באג"ח מדינה ואג"ח מדורג AA ופקדונות בבנקים. חברת הפניקס הציעה את אקסלנס אינווסט במסלול תיק מנוהל אגרות חוב קצר מועד, המציע השקעה בפיקדונות או אגרות חוב ממשלתיות בישראל ובחו"ל עם משך חיים ממוצע של עד שנה ו/או בניירות ערך מסחריים של חברות בישראל בדירוג AA ומעלה.
 • חברת הראל ביטוח ופיננסים הציעה השקעה בפוליסת חיסכון בשם מגוון השקעות לעצמאים המאפשרת לקבל הבטחה על הקרן והצמדה למדד המחירים לצרכן למספר שנים.עם זאת, חשוב לציין שהמעבר למסלול מבטיח התשואה מותנה בכך שפוליסת החיסכון תוגדר כקופת גמל תחת כל ההגבלות הנובעות מהגדרה זו.כמו כן, ברגע שנגדיר את וליסת החיסכון כקופת גמל הרי שהחלופות הטבעיות שלה אינן קרנות הנאמנות, תעודות הסל או תיק מנוהל, אלא קופות הגמל ומוצרים נוספים לחיסכון ארוך טווח.כאן המקום לציין שחלק מחברות הביטוח הגיבו לדרישות השוק גם בתחום קופות הגמל שאינן פוליסות חיסכון.
  כיום אפשר למצוא קופת גמל בחברת הביטוח מגדל קופת גמל בשם "חיים חדשים עידן חדש", בה הכספים צמודים למדד
  המחירים לצרכן ונושאים ריבית מובטחת לתקופה של שנתיים עד שלושים שנה.

בהשוואה לקרנות נאמנות, תעודות סל ומנהל תיקים:

 • קרנות הנאמנות מציעות השקעות שונות על פי מדיניות מוגדרת מראש כגון:
  • השקעה של 100% במניות מתחומי הנדל"ן, הבנקים, מניות היתר, התל טק, מניות בחו"ל ועוד.
  • השקעה באגרות חוב קונצרניות, אגרות חוב ממשלתיות צמודות, אגרות חוב שקליות ללא הצמדה, אגרות חוב הנקובות במטבע חוץ ועוד.
  • השקעה מעורבת כך שקרן הנאמנות תשקיע אחוז מוגבל במניות והשאר באג"ח ממשלתיות או קונצרניות.
  • השקעה גמישה המתירה למנהלי הקרן להשקיע בהתאם לשיקוליהם.מגוון קרנות הנאמנות מאפשר לבחור את דרך ניהול ההשקעה והחיסכון שהכי מתאימה ללקוח, מבחינת פוטנציאל התשואות ורמות הסיכון השונות.
 • בתעודות הסל מגוון של השקעות במדדי מניות מובילים בארץ ובעולם, מדדי אגרות חוב, סחורות, שערי חליפין ועוד. תעודות הסל מאפשרות השקעה בהתאם לצרכים הפיננסים של הלקוח.
 • השקעה באמצעות מנהל התיקים – הלקוח מגדיר למנהל התיקים את רמת הסיכון אליה הוא רוצה להיחשף ואת צרכיו הפיננסים ומנהל התיקים מבצע את השינויים הדרושים כך שיענו על דרישות הלקוח.

(3) תקופה ונזילות ההשקעה

את כספי פוליסת החיסכון המסווגת כפוליסת ביטוח חיים, ניתן למשוך בהתרעה של 4 ימי עבודה ואין כמעט הגבלה על תקופת ההשקעה. בנוסף, מותר לבצע משיכות חלקיות.

בחלק מפוליסות החיסכון ישנה הגבלה לתקופת ההשקעה עד גיל 80. בנוסף, אם פוליסת החיסכון מסווגת כקופת גמל ניתן למשוך אותה בהתאם למגבלות מס הכנסה.

משמעות היא שפעמים רבות לא ניתן יהיה למשוך בהתרעה מיידית את הכספים שהופקדו בפוליסת חיסכון המוגדרת כקופת גמל.

בהשוואה לקרנות נאמנות, תעודות סל ומנהל תיקים:

 • קרנות נאמנות – בקרנות קיימת נזילות ואף סחירות וניתן לרכוש או למכור אותן בכל יום מסחר שהן נסחרות.
 • תעודות סל – ברוב תעודות הסל קיימת נזילות וגם סחירות וניתן לרכוש או למכור אותן בכל יום שהן נסחרות.
 • השקעה באמצעות מנהלי התיקים – מכירת האחזקות בתיק מנוהל וסגירתו או לחלופין העברת האחזקות בו למנהל תיקים אחר אורכת זמן קצר.

(4) מיסוי

ההשקעה בפוליסת חסכון המוגדרת גם כפוליסת ביטוח חיים, נהנית מהטבת מס כך שכל עוד לא נמשכו הכספים ממנה, לא נשלם מס על הרווחים.

בפוליסת החיסכון ניתן לעבור בין מסלולי ההשקעה מבלי שזה ייחשב כמכירה וקניה של ניירות ערך. לכן גם לא נידרש לשלם מס ריווחי הון בגין המעברים. יש לשים לב שמעבר למספר מעברים בשנה, ייתכן ונידרש לשלם קנס מעבר בין המסלולים עפ"י המפורט בתנאים הכלליים של פוליסת החסכון הספציפית שרכשנו.

ההשקעה בפוליסת חיסכון מוגדרת ברוב המקרים כפוליסה עם ביטוח חיים. עם זאת, ייתכנו מצבים בהם תוגדר כקופת גמל. כאשר פוליסת החיסכון תוגדר כקופת גמל, נהנה גם מהטבות מס.

בהשוואה לקרנות נאמנות, תעודות סל ומנהל תיקים:

 • קרנות הנאמנות – החל מינואר 2006 נחלקו קרנות הנאמנות לשני סוגים בהתאם לסיווג המס שלהן, חייבות במס או פטורות ממס.
  • קרן נאמנות חייבת משלמת את המס ישירות למס הכנסה על רווחיה ולכן המשקיעים פטורים מתשלום מס בעת המימוש.
  • קרן נאמנות פטורה מצד שני, אינה משלמת מס על רווחיה ולכן כאשר תמכרו אותה, תיהיו חייבים בתשלום מס על הרווחים הריאלים.
   קרן נאמנות זו דומה במהותה בהיבט המס להשקעה בפוליסת החיסכון שמוגדרת כפוליסת ביטוח חיים.
 • תעודות סל – בתעודות הסל תחויבו במס בעת המימוש (מכירת התעודה).
 • בהשקעות באמצעות מנהלי תיקים ? תשלום המס נעשה באופן שוטף בהתאם לשינויים שמבצע מנהל התיקים ביום יום והם תלויים בשיעורי המס בהתאם למוצרים הפיננסים השונים שנסחרים בתיק ההשקעות שלכם.

הערה: במקרים מסוימים, ניתן לקזז הפסדי הון מרווחים ולהקטין את היקף חבות המס.

(5) דמי ניהול

דמי הניהול הנקובים ברוב פוליסות החיסכון הם בשיעור של כ-2% לשנה.

דמי הניהול בפוליסת החיסכון נמוכים בדרך כלל מאלה הנגבים בקרנות הנאמנות המנייתיות. כמו כן, במקרה של פוליסת חיסכון אין עלויות מכירה, קניה ודמי משמרת שנתיים.

בנוסף, פוליסת החיסכון אינה מנוהלת דרך חשבון בנק, עובדה זו מצמצמת את העלויות, כך שמלבד דמי הניהול אין עלויות נוספות להשקעה זו.

טיפ: לעולם אל תתייחסו לדמי ניהול של פוליסת החיסכון או של מוצר או שרות פיננסי אחר, כגזירה משמיים. מומלץ תמיד להתמקח בכדי  להשיג הנחות.

בהשוואה לקרנות נאמנות, תעודות סל ומנהל תיקים:

 • קרנות נאמנות – דמי הניהול בקרנות נאמנות יכולים לנוע בין 0.3% לאחוזים בודדים לשנה. בדרך כלל, ככל שאחוז ההשקעה במניות גבוה יותר, כך גם דמי הניהול. בנוסף, הבנק גובה עמלות דמי משמרת שנתית (0.6%-0.2%).
 • תעודות סל – בתעודות הסל דמי הניהול הם בשיעור של 0% עד ל-1.2%. הבנק גם גובה בנוסף עמלות רכישה ומכירה בשיעורים של 0.2% עד 0.6% וכן דמי משמרת שנתית בשיעור של 0.6%-0.2%.
 • בהשקעות באמצעות מנהלי תיקים – עלויות ניהול תיק הינן לרוב 2.1%-0.8% והן תלויות בהיקף התיק והרכבו. ככל שהתיק סולידי יותר כך דמי הניהול יהיו נמוכים יותר.

(6) התאמה ללקוחות פרטיים, שכירים, עצמאים ומעסיקים

מגוון פוליסות החיסכון מאפשר את התאמת ההשקעה ללקוחות שונים. לקוחות כגון פרטיים, שכירים, עצמאים ואף מעסיקים החוסכים עבור עובדיהם.

ללקוח עצמו מתאפשר לבחור בסטטוס המס שבו הוא מבקש להשקיע ולמשוך את הכספים.

 1. פוליסה פרטית עם ביטוח חיים – הפוליסה נזילה, ההפקדות אינן מוכרות לצורכי מס. הפוליסה מתאימה להשקעה חופשית בשוק ההון.
 2. פוליסה במעמד קופת גמל לעצמאים – מועד ואופן משיכת הכספים נקבע בהתאם לחוק. בדרך כלל מתאפשרת המשיכה רק לאחר גיל הפרישה. ההפקדות נהנות מהטבות מס.
 3. פוליסה במעמד קופת פיצויים מרכזית – מיועדת למעסיקים. מסלול זה מאפשר למעסיקים לחסוך לעובדים ולהקטין את חבות המעביד לפיצויים.

בהשוואה לקרנות נאמנות, תעודות סל ומנהל תיקים:

 • השקעות דרך קרנות הנאמנות, תעודות הסל וניהול התיקים מתאימות ללקוחות פרטיים. כמו כן, ההפקדות בהן אינן מוכרות כהוצאה למס הכנסה.

(7) צירוף מרכיבי ביטוח

פוליסות החיסכון מאפשרות לעיתים להוסיף מרכיבי ביטוח נוספים. מרכיבים כגון: ביטוח למקרה מוות ו/או למקרה אובדן כושר עבודה. הכיסויים הביטוחיים האלו של פוליסות החיסכון ניתנים תמורת תוספת פרמיה.

בהשוואה לקרנות נאמנות, תעודות סל ומנהל תיקים:

 • השקעות דרך קרנות הנאמנות, תעודות הסל וניהול התיקים אינן מציעות ביטוח.

(8) השוואת תשואות

התשואות בפוליסות החסכון אינן מתפרסמות באופן קבוע בעיתונות. אך ניתן למצוא תשואות אלו באתר המפקח על הביטוח ואתרי חברות הביטוח.

כמו כן, ההשוואה בין פוליסות החיסכון מורכבת מאוד ומצריכה מיומנות וזאת משום שמסלולי ההשקעה שונים מחברה לחברה.

בהשוואה לקרנות נאמנות, תעודות סל ומנהל תיקים:

 • קרנות נאמנות ותעודות סל – המידע לגבי התשואות בקרנות הנאמנות ותעודות הסל מתפרסם לאחר כל יום מסחר בעיתונות הכלכלית ובאתרים אחרים כגון אתר הבורסה. ההשוואה בין קרנות הנאמנות ותעודות הסל קלה
  יחסית.
 • ניהול תיקים – תשואת התיק המנוהל נמסרת אך ורק לבעל התיק וזמינה לו באופן שוטף. חלק ממנהלי התיקים ובתי ההשקעות מאפשרים ללקוחות להתחבר למערכות המידע דרך האינטרנט ולהיות מעודכנים.

(9) מוטבים

ניתן לרשום מוטבים בפוליסת החסכון וכך להוריש הכספים בצורה מסודרת על פי רצון הלקוח.

זהו פתרון טוב לאדם המבקש להוריש למוטב מסוים את הכספים שחסך עבורו. לדוגמא: סבא או סבתא החוסכים עבור הנכדים.

בהשוואה לקרנות נאמנות, תעודות סל ומנהל תיקים:

 • קרנות נאמנות ותעודות סל – בהשקעות דרך קרנות נאמנות ותעודות הסל לא קיימת כלל אפשרות לרישום מוטבים. עם זאת, ניתן לרשום מוטבים לגבי כלל החשבון בבנק שכולל כמובן את ההשקעות השונות וביניהן גם קרנות הנאמנות ותעודות הסל.
 • ניהול תיקים – ניתן לרשום מוטבים בתיק מנוהל.

(10) שימוש בכספים המושקעים כערובה לקבלת הלוואה

ניתן לבקש הלוואה מחברת הביטוח תוך שימוש בפוליסת החסכון כערובה להחזר.

בהשוואה לקרנות נאמנות, תעודות סל ומנהל תיקים:

 • קרנות נאמנות ותעודות סל – ניתן לבקש הלוואות מהבנקים תוך שימוש בקרנות הנאמנות ו/או תעודות הסל כערובה להחזר.
 • ניהול תיקים – לא ניתן לקבל הלוואות ממנהלי התיקים.

(11) הבטחת קרן ההשקעה

פוליסות החסכון כעקרון אינן מבטיחות את קרן ההשקעה או כל תשואה חיובית. הכספים בפוליסות החסכון מושקעים לפי מסלולים המורכבים מאגרות חוב (אג"ח), מניות, תעודות סל ועוד.

עם זאת, בשנת 2008 יצרו חברות הביטוח בחלק מפוליסות החיסכון מסלולי השקעה המבטיחים את קרן ההשקעה והתשואה לתקופה קצובה. דוגמאות לפוליסות חיסכון אלו הצגנו בסעיף (2) למעלה.

בהשוואה לקרנות נאמנות, תעודות סל ומנהל תיקים:

 • קרנות הנאמנות, תעודות הסל ותיק מנוהל אינם מבטיחים את הקרן.

(12) חריגה מהרכב ההשקעה שהוגדר מראש

פוליסות החסכון משקיעות במסלולים על פי בחירת הלקוח. בתנאים הכלליים של הפוליסת החיסכון מוגדר לכל מסלול הרכב ההשקעה המותר.

עם זאת, חלק מפוליסות החסכון כוללות סעיף המאפשר לחברה המנהלת לחרוג מהרכב ההשקעות שהוגדר למסלול. תנאי זה מאפשר חריגה לתקופה ארוכה יחסית כ-30 יום.

בהשוואה לקרנות נאמנות, תעודות סל ומנהל תיקים:

 • קרנות נאמנות  – מחויבות למדיניות השקעה שהוגדרה מראש ואינן יכולות לחרוג ממנה לתקופה ארוכה.
 • תעודות סל –  פועלות אוטומטית על פי הגדרת ההשקעות שנקבעה להן ללא חריגה.
 • ניהול תיקים – מחוייב להגדרות הסיכון וההנחיות שקיבל מהלקוח ללא חריגה.

לסיכום:

ההשקעה דרך פוליסת חיסכון מהווה חלופה מעניינת וחדשה יחסית להשקעה.
פוליסות חיסכון
מאפשרות לנו לחסוך ולהשקיע את כספנו דרך חברת ביטוח.

השקעה דרך חברת ביטוח מפחיתה במידה מסוימת את התלות שבהשקעות רק דרך הבנקים.

פוליסות החיסכון מציעות יתרונות רבים וביניהם האפשרות כגון:

 • להשקיע סכומים קטנים יחסית בהוראת קבע או באופן חד פעמי
 • בחירת מסלול ההשקעה המתאים לנו
 • נזילות
 • מעבר חופשי בין מסלולי ההשקעה ללא תשלום מס
 • צירוף מרכיבי ביטוח ורישום המוטבים

עם זאת, הקושי בהשוואת התשואות והאפשרות הקיימת בחלק מפוליסות החיסכון, לחרוג זמנית מהרכב ההשקעה המוגדר, הינן בעיות שיש להתמודד איתן.

גם קרנות הנאמנות הפטורות מציעות לנו יתרונות דומים למעט נושא רישום המוטבים, המעבר החופשי בין מסלולי ההשקעה ללא תשלום מס והיעדר היכולת להוסיף מרכיבי ביטוח.

בנוסף, השוואת התשואות בקרנות נאמנות קלה ונגישה. כמו כן, מנהלי קרנות הנאמנות מחוייבים למדיניות ההשקעה של הקרן.

להלן טבלה המסכמת את ההבדלים העיקריים בין פוליסות חיסכון, קרנות נאמנות, תעודות סל וניהול כספים אצל מנהל תיקים.

מס' מאפיין פוליסת חיסכון בחברת ביטוח השקעה באמצעות קרנות נאמנות השקעה באמצעות תעודות סל השקעה באמצעות מנהל תיקים
1 סכום ההשקעה המינימלי (בשקלים) מאות מאות עשרות אלפים מאות אלפים
2 רמת הסיכון אפשרות לבחור כמה רמות סיכון מבחר גדול של רמות סיכון שונות מבחר גדול  יחסית של רמות סיכון שונות סיכון בדיוק לפי בחירת הלקוח
3.1 תקופה ההשקעה כל תקופה כמעט אין מגבלה. אין מגבלה. אין מגבלה אך בדרך כלל לא פותחים תיק לתקופות
קצרות
3.2 נזילות ההשקעה תוך 4 ימי עסקים. יומיומית יומיומית. סגירת התיק אורכת זמן קצר.
4 מיסוי מס
על רווחי הון בעת משיכה.אין מס במעבר בין מסלולים.
קרן נאמנות פטורה -תשלם מס על רווחי הון בעת משיכה.

יש מס במעבר בין קרנות
נאמנות.

מס רווחי הון בעת מכירה.

יש מס במעבר בין תעודות סל

תשלום מס שוטף בעת מכירה. בתלות בסוג הנכס הנמכר.

מנהל התיק יפעל להקטנת המיסוי במידת האפשר.

5 דמי ניהול שנתיים 2%  0.3% עד כמה אחוזים בודדים. בתוספת עלויות חשבון הבנק. 1.2%-0%
בתוספת עלויות חשבון הבנק.
2.1%-0.8%
6 התאמה לסוגי לקוחות: פרטיים, שכירים, עצמאים,
מעסיקים
מתאים לכולם. מתאים לפרטיים. מתאים לפרטיים. מתאים לפרטיים.
7 אפשרות לצירוף מרכיבי ביטוח אפשרי בחלק מפוליסות החיסכון לא ניתן. לא ניתן. לא ניתן.
8 השוואת תשואות. קשה, עקב השוני הרב בין מסלולי ההשקעה קלה יחסית קלה יחסית קשה בגלל אי-פרסום תשואות.
9 רישום מוטבים אפשרי. רק על כלל חשבון הבנק. רק על כלל חשבון הבנק. אפשרי
10 שימוש כערבות להלוואה אפשרי אפשרי אפשרי אין מתן הלוואות.
11 הבטחת קרן לרוב אין הבטחת קרן. קיימות פוליסות המציעות הבטחת
תשואה וקרן למספר שנים מוגבל
אין אין אין
12 חריגה מהרכב ההשקעה שהוגדר מראש אפשרית בחלק מהפוליסות לתקופה ארוכה יחסית. אפשרית לתקופה קצרה בלבד. לא אפשרית לא אפשרית

לשאלות בנושא זה או נושאי השקעות ופנסיה אחרים, פנו עכשיו דרך הטופס בתחתית הדף.
מומלץ לפני ביצוע פעולות השקעה פיננסיות לפנות לייעוץ השקעות או ייעוץ פנסיוני.

אלא אם נכתב אחרת למעלה, המאמר נכתב על ידי רויטל דור-וילק, המספקת שרותי ייעוץ השקעות פרטי וייעוץ פנסיוני אובייקטיבי.

לפרטים נוספים מלאו את הטופס

  הרשמה ניוזלטר

  דילוג לתוכן