ניתוח שני פקדונות מובנים Citibank   (פברואר 13, 2005)

הערה: ניתוח התוכניות נעשה ע""ס פרוספקט התוכנית בבנק (נכון ל 13.2.2006). כדאי לוודא עם הפקיד/ה הבנק בטרם ההשקעה בפועל כי לא חלו שינויים בנתוני התוכנית וכי הנתונים המפורטים מטה משקפים נכונה את התוכנית שמציע הבנק.

כמו כן, חשוב לדעץ כי סיטיבנק נוהג לגבות עמלות רכישה בשיעור של 1.5%. בעבר היה נהוג לתת ללקוחות הנחה ולאפשר להם לשלם 0.5%-1% ברכישה.

Three Year USD Principal protected certificate Linked to the Dow Jones Eurostoxx50 Index

פיקדון מובנה דולרי לתקופה של שלוש שנים (החל מ 20.2.2006 ועד 27.2.2009) המבטיח ב 100% את הקרן הדולרית נומינלית אם מחזיקים בפיקדון עד לסיומו.

הפיקדון המובנה מבטיח ריבית מינימלית של 5% לכל תקופתו. המפקיד בפקדון עשוי להינות ממענק המותנה בחישוב מיוחד (ר' הסבר מפורט מטה) הקשור בשינויי מדד ה-Dow Jones Eurostoxx50 (מדד 50 מניות החברות הגדולות באירופה).

 • הבנק המנפיק והאחראי : BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. דירוג AA.
 • סכום מינימום לפיקדון: 70,000 $ ובכפולות של 1,000$ לאחר מכן.
 • הפיקדון מוצע עד ה 20.2.2006 או עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם.

מנגנון חישוב המענק

מדי חודש (בתאריכים מוכתבים מראש) החל ב 23 פברואר 2006 ו עד ל23 פברואר 2009. יירשם מדד ה Dow Jones Eurostoxx50.
כך מדי שנה בין פברואר לפברואר של השנה הבאה יאותר החודש ה""גרוע"" ביותר בו המדד עלה הכי מעט או ירד הכי הרבה. (פברואר 2006-פברואר 2007, פברואר 2007-פברואר , 2008 ,פברואר 2008-פברואר 2009).

לאחר איתור החודשים הגרועים ביותר עבור שנת 2006, 2007 ו 2008 יחושב חישוב נפרד לכל שנה כך שביצוע המדד הגרוע לאותה שנה יתווסף ל 10%.
כך ש:
חישוב תוצאת שנה = (0, 10%+שינוי במדד בחודש הגרוע ביותר)MAX
כך למשל אם המדד החודשי הגרוע ביותר בשנת 2006 ירד בשיעור 3% – חישוב התוצאה המייצגת לאותה שנה יהיה 7% (=10%-3%).

אם המדד החודשי הגרוע ביותר בשנת 2007 ירד בשיעור הגבוה מ10% למשל ירידה של 14% – החישוב לאותה שנה יהיה 0. כלומר קיימת הגבלה על הירידה במדד והפגיעה בתשואה.

אם המדד החודשי הגרוע ביותר בשנת 2008 עלה בשיעור של 4% – התוצאה המייצגת לאותה שנה תהיה 14% (=10%+4%).

בסיום 3 השנים יסוכמו שלושת התוצאות למשל: 7%, 0% ו 14% והמשקיע יקבל את
המקסימום בין: קרן ההשקעה + 5% לבין קרן ההשקעה וסכום 3 התוצאות.

בדוגמא הזו המשקיע יקבל 21% בנוסף לקרן ההשקעה.

שיעור מיסוי ישראלי מקסימלי 20%.

יתרונות הפקדון המובנה

 1. הבטחת 100% מהקרן הנומינלית אם תוחזק התוכנית עד לסיומה.
 2. אפשרות סולידית להשקעה במניות אירופה ללא סיכון הקרן.
 3. תקופת השקעה קצרה – בינונית : 3 שנים.
 4. מנגנון חישוב ברור.

חסרונות הפקדון המובנה

 1. משיכת התוכנית אינה אפשרית אלא בהסכמת הבנק וכרוכה בקנס שבירה גבוה הפוגע בקרן ההשקעה.
 2. בעת תרחיש לפיו המשקיע יקבל תשואה נמוכה מ 11.4% בסיום חיי התוכנית הרי שהלקוח יזוכה בפחות ממה שיכול היה לקבל לו היה משקיע באגרת חוב דולרית מדורגת AA- ומעלה לתקופה של שלוש שנים ? ריבית שנתית בשיעור של כ 3.8% לכן, בעת תרחיש זה יפסיד הלקוח את הריבית האלטרנטיבית.

Five Years USD Principal Protected Note Linked to the EPRA (European Public Real Estate Association) Index.

פיקדון מובנה דולרי לתקופה של חמש שנים (החל מ 20.2.2006 ועד 7.3.2011) המבטיח ב 100% את הקרן הדולרית נומינלית אם מחזיקים בפיקדון עד לסיומו.

המפקיד עשוי?? להינות ממענק המותנה בעליית מדד הEPRA (European Public Real Estate Association) Index.
– מדד המייצג את מרבית חברות הנדל""ן המובילות והסחירות ביותר באירופה.

 • הבנק המנפיק והאחראי : Lehman Brothers Treasury Co B.V. דירוג A.
 • סכום מינימום לפיקדון: 70,000 $ ובכפולות של 10,000$ לאחר מכן.

הפיקדון מוצע עד ה 20.2.2006 או עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם.

בעת סיום התוכנית יקבל המשקיע:

 1. קרן ההשקעה
  או
 2. קרן ההשקעה + 135% מביצועי מדד ה EPRA בין התאריכים 21.2.2006-21.2.2011.
 • שיעור מיסוי ישראלי מקסימלי 20%.

יתרונות הפדון המובנה

 1. הבטחת 100% מהקרן הנומינלית אם תוחזק התוכנית עד לסיומה.
 2. אפשרות סולידית להשקעה במניות נדל""ן באירופה ללא סיכון הקרן.
 3. תקופת השקעה בינונית: 5 שנים.
 4. מנגנון חישוב ברור.

חסרונות הפקדון המובנה

 1. משיכת התוכנית אינה אפשרית אלא בהסכמת הבנק וכרוכה בקנס שבירה גבוה הפוגע בקרן ההשקעה.
 2. בעת תרחיש לפיו המשקיע יקבל תשואה נמוכה מ 20% בסיום חיי התוכנית הרי שהלקוח יזוכה בפחות ממה שיכול היה לקבל לו היה משקיע באגרת חוב דולרית מדורגת AA- ומעלה לתקופה של חמש שנים ? ריבית שנתית בשיעור של כ 4% לכן, בעת תרחיש זה יפסיד הלקוח את הריבית האלטרנטיבית.

לשאלות בנושא זה או נושאי השקעות ופנסיה אחרים, פנו עכשיו דרך הטופס בתחתית הדף.
מומלץ לפני ביצוע פעולות השקעה פיננסיות לפנות לייעוץ השקעות או ייעוץ פנסיוני.

אלא אם נכתב אחרת למעלה, המאמר נכתב על ידי רויטל דור-וילק, המספקת שרותי ייעוץ השקעות פרטי וייעוץ פנסיוני אובייקטיבי.

לפרטים נוספים מלאו את הטופס

  הרשמה ניוזלטר