ניתוח הצעת בנק לאומי – פיקדון שקלי צמוד מדד ת"א 25   (מרץ 7, 2006)

להלן מאמר המנתח הצעת בנק לאומי – פיקדון מובנה שקלי צמוד מדד ת""א 25

הערה: ניתוח התוכנית נעשה ע""ס פרוספקט התוכנית כפי שנמסר בפקס.
כדאי לוודא עם הפקיד/ה הבנק בטרם ההשקעה בפועל בפקדון המובנה, כי לא חלו שינויים בנתוני התוכנית וכי הנתונים המפורטים מטה משקפים נכונה את התוכנית שמציע הבנק.

פיקדון שקלי צמוד מדד ת""א 25

פיקדון מובנה לתקופה של שנה (החל מ 16.3.2006 ועד 16.3.2007) המבטיח ב 100% את הקרן הנומינלית אם מחזיקים בפיקדון
המובנה עד לסיומו.

הפיקדון המובנה אינו צמוד למדד המחירים לצרכן ואינו נושא ריבית מינימלית.
עם זאת, המפקיד עשוי להינות ממענק מותנה בעליית מדד מניות ת""א 25.

 • מדד בסיס של מדד ת""א 25: שער הסגירה של מדד ת""א 25 ב 16 למרץ 2006.
 • מדד קובע של מדד ת""א 25: שער הסגירה של מדד ת""א 25 ב 14 למרץ 2007.

הפיקדון המובנה מוצע עד תאריך שייקבע עפ""י החלטת הבנק. יש לוודא עם פקיד/ת הבנק עד מתי ניתן להצטרף.

 • מינימום להשקעה 15,000 ש"ח.

מנגנון חישוב המענק

מדי יום (החל מ 16.3.2006 ועד 14.3.2007) ייבדק האם מדד ת""א 25 עלה
ב-18% או יותר לעומת מדד הבסיס:

 1. אם מדד ת""א 25 עלה ב 18% ומעלה לעומת מדד הבסיס הרי שהמשקיע יקבל בסיום הפיקדון את קרן השקעתו + ריבית בשיעור של 7%.
 2. אם מדד ת""א 25 לא עלה ביותר מ 18% לעומת מדד הבסיס (בכל יום במהלך התקופה) והמדד הקובע גבוה ממדד הבסיס הרי שהמשקיע יקבל בסיום הפיקדון את קרן השקעתו + ריבית ששיעורה זהה לשיעור עליית המדד הקובע לעומת מדד הבסיס.

עם זאת, והיה והמדד הקובע נמוך ממדד הבסיס יקבל המשקיע בפקדון המובנה, את קרן
השקעתו. לכן, קיימת אפשרות לתשואה של 0%-17.99% בתקופת הפיקדון.

שיעור מיסוי ישראלי 15%-20% תלוי בתרחיש לפיו משולמת הריבית.

יתרונות

 1. הבטחת 100% מהקרן הנומינלית אם תוחזק התוכנית עד לסיומה.
 2. אפשרות סולידית להשקעה במניות ת""א 25 ללא סיכון הקרן.
 3. תקופת השקעה קצרה – שנה.
 4. מנגנון חישוב ברור.

חסרונות

 1. משיכת התוכנית לפני סיומה מותנה בהסכמת הבנק וכרוכה בתשלום קנס שבירה כבד שיפגע בקרן.
 2. בעת תרחיש לפיו הריבית שתשולם תהיה נמוכה מ 5% במהלך חיי התוכנית הרי שהלקוח יזוכה בפחות ממה שיכול היה לקבל אם היה משקיע במק"מ לתקופה של שנה. לכן, בעת תרחיש זה יפסיד הלקוח את הריבית האלטרנטיבית.

לשאלות בנושא זה או נושאי השקעות ופנסיה אחרים, פנו עכשיו דרך הטופס בתחתית הדף.
מומלץ לפני ביצוע פעולות השקעה פיננסיות לפנות לייעוץ השקעות או ייעוץ פנסיוני.

אלא אם נכתב אחרת למעלה, המאמר נכתב על ידי רויטל דור-וילק, המספקת שרותי ייעוץ השקעות פרטי וייעוץ פנסיוני אובייקטיבי.

לפרטים נוספים מלאו את הטופס

  הרשמה ניוזלטר

  דילוג לתוכן