השקעה באמצעות פוליסת חיסכון בחברת ביטוח   (נובמבר 16, 2007)

הערה: אתם מוזמנים לקרוא עדכון למאמר זה.

מאז הופעלה רפורמת בכר בשנת 2005, החלו חברות הביטוח מתחרות על הכספים הנזילים של המשקיעים. עד אז התרגלנו לנהל כספים המיועדים לגיל הפרישה באמצעות מכשירים פיננסיים כפוליסת קצבה וביטוח מנהלים ע""י חברות הביטוח. כעת, מציעות לנו חברות הביטוח מגוון מוצרים חדשים המהווים חלופה להשקעת כספים לטווח קצר ובינוני.

על מנת לקבוע האם ההשקעה דרך פוליסת חיסכון מתאימה לנו, נשאל כבכל השקעה פיננסית, מהן היתרונות והחסרונות בהשקעה פיננסית זו, במה היא שונה מהחלופות העומדות לרשותנו, האם היא מתאימה למטרותינו מבחינת תקופת ההשקעה, הסיכון שאותו אנו מוכנים ל""ספוג"", מטבעות ההשקעה המבוקשים וכן נבדוק מהם דמי הניהול והתשואות.

במאמר זה אספר לכם על המאפיינים של פוליסות החיסכון ואשווה אותן להשקעה בקרנות נאמנות, תעודות סל והשקעה באמצעות מנהל תיקים. השקעות אלה הינן חלק מהחלופות העומדות לרשותכם בבואכם להשקיע את הכספים הנזילים שלכם.

מהי פוליסת חיסכון בחברת ביטוח

השקעה באמצעות פוליסת חיסכון המוגדרת כפוליסת ביטוח חיים מאפשרת להשקיע כסף דרך חברת הביטוח ולקבל אגב כך דחייה בתשלום מס רווחי הון עד למשיכת הכספים.

הערה: ההשקעה בפוליסת חיסכון מוגדרת כפוליסה לביטוח חיים ברוב המקרים. עם זאת, ייתכנו מצבים בהם תוגדר ההשקעה בפוליסת החיסכון כקופת גמל או תגמולים.

זוהי למעשה חלופה להשקעת כספינו שניתן להשוותה להשקעה דרך קרנות הנאמנות, השקעה בתעודות סל או השקעה באמצעות מנהל תיק השקעות.

שמות פוליסות החיסכון הם בין היתר: "" Top Finance"" (טופ פייננס) של מנורה מבטחים, ""אקסלנס INVEST"" (אקסלנס אינווסט) המנוהלת באקסלנס ושייכת לפניקס, ""הראל מגוון השקעות אישי"" של הראל ביטוח, ""חיסכון בטוחה"" המנוהלת ע""י כלל ביטוח ו-"" Best Invest אישי"" (בסט אינווסט) המנוהלת בפריזמה ושייכת להכשרה ביטוח.

להלן המאפיינים של ההשקעה באמצעות פוליסת חיסכון בחברת הביטוח:

(1) סכום ההשקעה

ניתן להשקיע בעזרת פוליסת החיסכון סכום חד פעמי או בהוראת קבע. מינימום ההשקעה בהוראת קבע – כמה מאות שקלים מדי חודש ובהפקדה חד פעמית – כמה אלפי שקלים.

בהשוואה לקרנות נאמנות, תעודות סל ומנהל תיקים:

 • בקרנות נאמנות ניתן להשקיע סכום חד פעמי או באמצעות הוראת קבע. כמו כן, מינימום ההשקעה נמוך יחסית והינו בהיקף של כמה מאות שקלים.
 • בתעודות סל – ניתן להשקיע סכום חד פעמי. מינימום ההשקעה גבוה יחסית והינו בהיקף של כמה עשרות אלפי שקלים.
 • השקעה באמצעות מנהל תיקים – ניתן להשקיע סכום חד פעמי. מינימום ההשקעה גבוה יחסית והינו בהיקף של כמה מאות אלפי שקלים.

(2) רמת הסיכון

בפוליסת חיסכון ניתן לבחור במסלול השקעה המתאים לצרכים הפיננסים. בדרך כלל יאפשרו לנו לבחור מבין מסלולי השקעה באגרות חוב ללא מניות לבין מסלולי השקעה מעורבים המאפשרים השקעה באגרות חוב ובמניות. במסלולים המעורבים שיעור ההשקעה במניות נע בטווח של 100%-15%. בדרך זו נוכל לבחור את המסלול המתאים לנו על פי היקף החשיפה המקסימלי למניות. בנוסף, לעיתים יוצעו מסלולי השקעה במניות חו""ל, תעודות סל ואף במטבעות זרים.

בהשוואה לקרנות נאמנות, תעודות סל ומנהל תיקים:

 • קרנות הנאמנות מציעות תיקי השקעות הפועלים על פי מדיניות השקעה מוגדרת מראש כגון:
  • השקעה של 100% במניות כמו מניות ת""א 100, מניות הנדל""ן, מניות הבנקים, מניות היתר, מניות התל טק, מניות בחו""ל לפי אזורים גיאוגרפים כמו ארה""ב, אירופה, אסיה פאסיפיק, יפן, אוסטרליה, אמריקה הלטינית, מזרח אירופה ועוד.
  • השקעה באגרות חוב של חברות (קונצרניות), אגרות חוב ממשלתיות צמודות למדד, אגרות חוב שקליות ללא הצמדה, אגרות חוב הנקובות במטבע חוץ כגון דולר ארה""ב, אירו ועוד.
  • השקעה מעורבת כך שקרן הנאמנות תשקיע אחוז מוגבל במניות (בשיעורים הנעים בטווח של
   50%-15% מסך הנכסים) והשאר באגרות חוב ממשלתיות או קונצרניות.
  • השקעה גמישה המתירה למנהל הקרן להשקיע בהתאם לשיקוליו המקצועיים.

מגוון קרנות הנאמנות מאפשר לבחור את דרך ניהול ההשקעה והחיסכון שהכי מתאימה ללקוח, מבחינת פוטנציאל התשואות ורמות הסיכון השונות.

 • בתעודות הסל מגוון של השקעות במדדי מניות מובילים בארץ ובעולם, מדדי אגרות חוב, סחורות, שערי חליפין ועוד. תעודות הסל מאפשרות השקעה בהתאם לצרכים הפיננסים של הלקוח.
 • השקעה באמצעות מנהל התיקים – הלקוח מגדיר למנהל התיקים את רמת הסיכון אליה הוא רוצה להיחשף ואת צרכיו הפיננסים ומנהל התיקים מבצע את השינויים הדרושים כך שיענו על דרישות הלקוח.

(3) תקופה ונזילות ההשקעה

ניתן למשוך את כספי פוליסת החיסכון (המסווגת כפוליסת ביטוח חיים) בהתרעה של 4 ימי עבודה ואין כמעט הגבלה על תקופת ההשקעה. בנוסף, מותר לבצע משיכות חלקיות.

הערה: בחלק מפוליסות החיסכון קיימת הגבלה לתקופת ההשקעה עד גיל 80. כמו כן, אם פוליסת החיסכון מסווגת כקופת גמל/תגמולים ניתן למשוך כספים אלה רק אחרי הגעה לגיל פרישה.

בהשוואה לקרנות נאמנות, תעודות סל ומנהל תיקים:

 • בקרנות הנאמנות קיימת נזילות וסחירות רבה וניתן לקנותן ולמוכרן בכל יום של מסחר.
 • ברוב תעודות הסל קיימת נזילות וסחירות רבה וניתן לקנותן ולמוכרן בכל יום של מסחר.
 • השקעה באמצעות מנהל התיקים – מכירת האחזקות בתיק המנוהל וסגירתו או העברת האחזקות למנהל תיק אחר אורכת זמן קצר.

(4) מיסוי

ההשקעה בפוליסת חסכון שמוגדרת כפוליסת ביטוח חיים נהנית מהטבת מס. כך, כל עוד לא משכנו את הכספים לא נשלם מס על הרווחים.

הערה: ההשקעה בפוליסת חיסכון מוגדרת כפוליסה לביטוח חיים ברוב המקרים. עם זאת, ייתכנו מצבים בהם תוגדר ההשקעה בפוליסת החיסכון כקופת גמל או תגמולים.

בנוסף, בפוליסת חיסכון ניתן לעבור בין מסלולי ההשקעה מבלי שזה ייחשב כמכירה וקניה ולכן גם לא נידרש לשלם מס. למשל, ניתן לעבור ממסלול המשקיע עד50% במניות למסלול המשקיע עד 15% במניות. עם זאת, מעבר למספר מעברים בשנה, ייתכן ונידרש לשלם קנס מעבר בין המסלולים עפ""י המפורט בתנאים הכלליים בפוליסת החסכון.

בהשוואה לקרנות נאמנות, תעודות סל ומנהל תיקים:

 • החל מינואר 2006 נחלקו כל קרנות הנאמנות לשני סוגים בהתאם לסיווג המס שלהן: חייבות או פטורות.
  • קרן נאמנות חייבת משלמת מס ישירות למס הכנסה על רווחיה ולכן המשקיע פטור מתשלום מס על רווחיו בעת המימוש.
  • קרן נאמנות פטורה אינה משלמת מס על רווחיה ולכן המשקיע חייב בתשלום מס על הרווחים הריאלים רק בעת המימוש. קרן נאמנות כזו דומה במהותה בהיבט המס להשקעה בפוליסת החיסכון (פוליסת חיסכון המוגדרת כפוליסת ביטוח חיים).
 • האחזקה בתעודות הסל תחויב במס רק בעת המכירה בדיוק כמו בפוליסת החיסכון.
 • השקעה באמצעות מנהל התיקים ? מכירת האחזקות בתיק המנוהל ושינויים שמבצע מנהל התיקים ביום יום,
  יתכן ויהיו מחויבים במס בגין רווחי הון בהתאם למוצרים
  הפיננסים השונים ולכן הלקוח משלם מס באופן שוטף עוד בטרם משך את כספו ממנהל התיקים.

הערה: בחלק מהמקרים ניתן לקזז הפסדי הון מרווחים ולהקטין את היקף המס.

(5) דמי ניהול

ברוב פוליסות החיסכון דמי הניהול הם בשיעור של 2% לשנה.

יתרון זה בפוליסות החיסכון עולה במיוחד כאשר משווים את דמי הניהול במסלול החיסכון המנייתי ביחס לאלו הנגבים
בקרנות הנאמנות המשקיעות במניות. בנוסף, במקרה של פוליסת חיסכון אין דמי מכירה וקניה ודמי משמרת שנתיים. בנוסף, אין חשבון בנק בפוליסת החיסכון ולכן העמלות מצומצמות – כך שמלבד דמי הניהול אין עלויות נוספות להשקעה בפוליסת החיסכון.

טיפ: אל תתייחסו לעלויות האמורות כגזירה משמיים. תמיד כדאי לנסות להתמקח ולהשיג הנחות בדמי הניהול בפוליסת החיסכון.
באתר המפקח על הביטוח מדווחות החברות על דמי הניהול הממוצעים שגבו. ניתן לראות כי דמי הניהול נמוכים בהרבה מה 2% המופיעים כברירת המחדל.

בהשוואה לקרנות נאמנות, תעודות סל ומנהל תיקים:

 • דמי הניהול השנתיים בקרנות הנאמנות נעים בטווח של
  4%-0.5% לשנה. ככל שיעלה אחוז ההשקעה במניות, כך יעלו גם דמי הניהול השנתיים
  בקרן הנאמנות. לכן, לקוח שיבחר בחשיפה של 30%-15% למניות יוכל למצוא קרנות שדמי הניהול בהן נמוכים מ 1.5%.
  בנוסף, הבנק גובה עמלות דמי משמרת שנתית בשיעור של 0.55%-0.2% משווי ההשקעה בקרן הנאמנות.
 • דמי הניהול השנתיים בתעודות הסל נעים בין 1.2%-0%. בנוסף, הבנק גובה עמלות קניה ומכירה בשיעור 0.7%-0.2% וכן דמי משמרת שנתית בשיעור של 0.55%-0.2% משווי ההשקעה בתעודות הסל.
 • עלויות ניהול תיק הינן לרוב 2.1%-0.8% בתלות בהיקף התיק והרכבו. ככל שהתיק יותר תנודתי ומכיל יותר אחוזים המושקעים במניות, תעודות סל, אופציות וכו' כך עלויות הניהול גבוהות יותר.

(6) התאמה ללקוחות פרטיים, שכירים, עצמאים ומעסיקים

מגוון פוליסות החיסכון מאפשר התאמת ההשקעה ללקוחות פרטיים, שכירים, עצמאים ומעסיקים החוסכים עבור העובדים. כמו כן, הלקוח קובע את סטטוס המס שבו הוא מבקש להפקיד ולמשוך כספים.

 1. פוליסת חיסכון פרטית – ביטוח חיים – נזילה בכל רגע, ההפקדות אינן מוכרות כהוצאה למס הכנסה. מתאימה במיוחד להשקעה חופשית בשוק ההון.
 2. פוליסת חיסכון במעמד קופת גמל לעצמאים – משיכת הכספים מגיל 60. ההפקדות מוכרות כהוצאה לעצמאים ע""פ תקנות קופות הגמל. הכסף יכול להיות מופקד במסלול הוני או מסלול קצבתי כנדרש על פי תיקון 3 לפקודת מס הכנסה.
 3. פוליסת חיסכון במעמד קופת פיצויים מרכזית – מיועדת למעסיקים. מסלול זה מאפשר למעסיק לחסוך לעובדיו להקטין חבותו לפיצויים.

בהשוואה לקרנות נאמנות, תעודות סל ומנהל תיקים:

 • השקעות דרך קרנות הנאמנות, תעודות הסל וניהול התיקים מתאימות ללקוחות פרטיים. בנוסף, ההפקדות בהן אינן מוכרות כהוצאה למס הכנסה.

(7) צירוף מרכיבי ביטוח

פוליסות החיסכון מאפשרות בחלק מהמקרים להוסיף מרכיבי ביטוח כגון: ביטוח למקרה מוות, ביטוח למקרה אובדן כושר עבודה ? תמורת תוספת פרמיה.

בהשוואה לקרנות נאמנות, תעודות סל ומנהל תיקים:

 • השקעות דרך קרנות הנאמנות, תעודות הסל וניהול התיקים אינן מציעות ביטוח.

(8) השוואת תשואות

התשואות בפוליסות החסכון אינן מפורסמות בעיתונות בשלב זה. עם זאת, ניתן למצוא אותן באתר המפקח על הביטוח, באתרי חברות הביטוח ואצל חלק מסוכני הביטוח. כמו כן, ההשוואה בין
פוליסות החסכון מורכבת כיון שמסלולי ההשקעה המוצעים, שונים מחברה לחברה והדבר מקשה על השוואה ביניהן.

בהשוואה לקרנות נאמנות, תעודות סל ומנהל תיקים:

 • המידע לגבי תשואות קרנות הנאמנות ותעודות הסל מפורסם מדי יום בעיתונות הכלכלית ובאתר הבורסה. ההשוואה בין תשואות קרנות הנאמנות ותעודות הסל קלה ומוצגת בקבוצות מוגדרות.
 • ניהול תיקים – תשואת התיק המנוהל נמסרת אך ורק לבעל התיק וזמינה לו באופן שוטף.

(9) מוטבים

ניתן לרשום מוטבים בפוליסת החסכון וכך בעת מות בעל הפוליסה יועברו הכספים שהצטברו לטובת המוטב. זהו פתרון טוב לאדם המבקש להוריש למוטב מסוים את הכספים שחסך עבורו. לדוגמא: סבא או סבתא החוסכים עבור הנכדים.

בהשוואה לקרנות נאמנות, תעודות סל ומנהל תיקים:

 • לא ניתן לרשום מוטבים בהשקעות דרך קרנות הנאמנות ותעודות הסל.
  ניתן לרשום מוטבים לגבי כלל החשבון בבנק ואז יכללו בו כל הנכסים ולא רק קרנות הנאמנות ותעודות הסל.
 • ניתן לרשום מוטבים בתיק מנוהל.

(10) שימוש בכספים המושקעים כערובה לקבלת הלוואה

ניתן לבקש הלוואה מחברת הביטוח תוך שימוש בפוליסת החסכון כערובה להחזר.

בהשוואה לקרנות נאמנות, תעודות סל ומנהל תיקים:

 • ניתן לבקש הלוואה מהבנק תוך שימוש בקרנות הנאמנות ו/או תעודות הסל כערובה להחזר.
 • לא ניתן לקבל הלוואות ממנהלי התיקים.

(11) הבטחת קרן ההשקעה

פוליסות החסכון אינן מבטיחות את קרן ההשקעה או תשואה חיובית. הכספים מושקעים בהן לפי מסלולים המורכבים מאגרות חוב, מניות, תעודות סל ועוד. מאידך גיסא, גם קרנות הנאמנות, תעודות הסל וניהול תיקים אינם מבטיחים את הקרן המושקעת והתשואה החיובית בהן.

(12) חריגה מהרכב ההשקעה שהוגדר מראש

פוליסות החסכון משקיעות את הכספים במסלולי השקעה על פי בחירת הלקוח. בתנאים הכלליים בפוליסת
החסכון מופיעים פרטי כל מסלול ומהו הרכב ההשקעה בכל מסלול. למשל מסלול המתיר השקעה של עד 30% במניות והשאר באגרות חוב. עם זאת, חלק מפוליסות
החסכון כוללות סעיף המאפשר לחברה המנהלת לחרוג מהרכב ההשקעות שהוגדר למסלול. תנאי זה מאפשר חריגה לתקופה ארוכה יחסית כ 30 יום.

בהשוואה לקרנות נאמנות, תעודות סל ומנהל תיקים:

 • קרנות הנאמנות מחויבות למדיניות השקעה מוגדרת מראש ולתשקיף ואינן יכולות לחרוג מהם לתקופה ארוכה.
 • תעודות סל פועלות אוטומטית על פי הגדרת ההשקעות שנקבעה להן ללא חריגה מההגדרה.
 • מנהל התיקים מחויב להגדרות הסיכון וההנחיות שקיבל מהלקוח ואינו יכול לחרוג מהגדרה זו.

לסיכום:

ההשקעה דרך פוליסת חיסכון מהווה חלופה חדשה להשקעה. האפשרות להשקיע סכומים קטנים יחסית בהוראת קבע
או באופן חד פעמי, לבחור את מסלול ההשקעה המתאים לנו, הנזילות, הטבת המיסוי, המעבר החופשי בין מסלולי ההשקעה ללא תשלום מס, צירוף מרכיבי ביטוח ורישום המוטבים הינם בהחלט יתרונות גדולים.

עם זאת, הקושי הקיים בהשוואת התשואות והאפשרות, הקיימת בחלק מפוליסות החיסכון, לחרוג זמנית מהרכב ההשקעה המוגדר, הינן בעיות שיש להתמודד איתן.

גם קרנות הנאמנות הפטורות מציעות לנו יתרונות דומים למעט נושא רישום המוטבים, המעבר החופשי בין מסלולי ההשקעה ללא תשלום מס והיעדר היכולת להוסיף מרכיבי ביטוח.

בנוסף, השוואת התשואות בקרנות נאמנות קלה ונגישה.
כמו כן, מנהלי קרנות הנאמנות מחוייבים למדיניות ההשקעה של הקרן.

להלן טבלה המסכמת את ההבדלים העיקריים בין פוליסות חיסכון, קרנות נאמנות, תעודות סל וניהול כספים אצל מנהל תיקים.

מס' מאפיין פוליסת חיסכון בחברת ביטוח השקעה באמצעות קרנות נאמנות השקעה באמצעות תעודות סל השקעה באמצעות מנהל תיקים
1 סכום ההשקעה המינימלי (בשקלים) מאות מאות עשרות אלפים מאות אלפים
2 רמת הסיכון אפשרות לבחור כמה רמות סיכון מבחר גדול של רמות סיכון שונות מבחר גדול יחסית של רמות סיכון שונות סיכון בדיוק לפי בחירת הלקוח
3.1 תקופה ההשקעה כל תקופה כמעט אין מגבלה. אין מגבלה. אין מגבלה אך בדרך כלל לא פותחים תיק לתקופות
קצרות
3.2 נזילות ההשקעה תוך 4 ימי עסקים. יומיומית יומיומית. סגירת התיק אורכת זמן קצר.
4 מיסוי על רווחי הון בעת משיכה.

אין מס במעבר בין מסלולים.

קרן נאמנות פטורה -תשלם מס על רווחי הון בעת משיכה.

יש מס במעבר בין קרנות
נאמנות.

מס רווחי הון בעת מכירה.

יש מס במעבר בין תעודות סל

תשלום מס שוטף בעת מכירה. בתלות בסוג הנכס הנמכר.

מנהל התיק יפעל להקטנת המיסוי במידת האפשר.

5 דמי ניהול שנתיים 2% 4%-0.5% בתוספת עלויות חשבון הבנק. %0-1.2%%
בתוספת עלויות חשבון הבנק.
2.1%-0.8%
6 התאמה לסוגי לקוחות: פרטיים, שכירים, עצמאים,
מעסיקים
מתאים לכולם. מתאים לפרטיים. מתאים לפרטיים. מתאים לפרטיים.
7 אפשרות לצירוף מרכיבי ביטוח אפשרי בחלק מפוליסות החיסכון לא ניתן. לא ניתן. לא ניתן.
8 השוואת תשואות. קשה, עקב השוני הרב בין מסלולי ההשקעה קלה יחסית קלה יחסית קשה בגלל אי-פרסום תשואות.
9 רישום מוטבים אפשרי. רק על כלל חשבון הבנק. רק על כלל חשבון הבנק. אפשרי
10 שימוש כערבות להלוואה אפשרי אפשרי אפשרי אין מתן הלוואות.
11 הבטחת קרן אין אין אין אין
12 חריגה מהרכב ההשקעה שהוגדר מראש אפשרית בחלק מהפוליסות לתקופה ארוכה יחסית. אפשרית לתקופה קצרה בלבד. לא אפשרית לא אפשרית

לשאלות בנושא זה או נושאי השקעות ופנסיה אחרים, פנו עכשיו דרך הטופס בתחתית הדף.
מומלץ לפני ביצוע פעולות השקעה פיננסיות לפנות לייעוץ השקעות או ייעוץ פנסיוני.

אלא אם נכתב אחרת למעלה, המאמר נכתב על ידי רויטל דור-וילק, המספקת שרותי ייעוץ השקעות פרטי וייעוץ פנסיוני אובייקטיבי.

לפרטים נוספים מלאו את הטופס

  הרשמה ניוזלטר

  דילוג לתוכן