הצעת הבינלאומי לגבי פיקדון הניקיי   (יולי 4, 2006)

להלן ניתוח הצעת הבנק הבינלאומי לגבי פיקדון הניקיי.
שימו לב הבינלאומי מרשה הצטרפות עד היום- יום ג' ה4.7 ב 13:30 הבנק מחייב הימצאות חתימה על הסכם ייעוץ כדי להצטרף לתוכנית.

הערה: ניתוח התוכנית נעשה ע"ס פרוספקט התוכנית כפי שפרסם הבנק. כדאי לוודא עם הפקיד/ה בטרם ההשקעה בפועל כי לא חלו שינויים בנתוני התוכנית וכי הנתונים המפורטים מטה משקפים נכונה את התוכנית שמציע הבנק.

פיקדון שיקלי ל 13 חודשים הצמוד למדד המניות היפני ה Nikkei 225 פיקדון לתקופה של 13** חודשים (החל מ 5.7.2006 ועד 6.8.2007, לתשומת ליבכם: הפיקדון מופקד ל- 13 חודשים ואילו המענק מחושב על פני 12 חודשים.) המבטיח ב 100% את הקרן הנומינלית השיקלית אם מחזיקים בפיקדון עד לסיומו.

כמו כן, המפקיד עשוי?? להינות ממענק צמוד דולר ארה""ב המותנה בעליית מדד המניות היפני ה Nikkei225.

ה Nikkei225 הינו מדד המייצג 225 מניות הסחירות ביותר בבורסה של טוקיו.

 • מדד בסיס של מדד ה Nikkei225
 • שער הסגירה של המדד ב 5 ליולי 2006.
 • מדד קובע של מדד ה Nikkei225 שער הסגירה של המדד ב 5 ליולי 2007.
 • מינימום להשקעה 10,000 ש""ח.

מנגנון חישוב המענק מדי יום (החל מ 6.7.2006 ועד 5.7.2007) ייבדק האם מדד המניות היפני ה Nikkei225.
עלה ב-25% או יותר לעומת מדד הבסיס:

 1. אם מדד המניות היפני ה Nikkei225 עלה ב 25% ומעלה לעומת מדד הבסיס הרי שהמשקיע יקבל בסיום הפיקדון את קרן השקעתו + ריבית שנתית בשיעור של 7%. (7.6% לתקופת הפיקדון)
 2. אם מדד המניות היפני ה Nikkei225 לא עלה ביותר מ 25% לעומת מדד הבסיס (בכל יום במהלך התקופה) והמדד הקובע גבוה ממדד הבסיס הרי שהמשקיע יקבל בסיום הפיקדון את קרן השקעתו + ריבית ששיעורה זהה לשיעור עליית המדד הקובע לעומת מדד הבסיס.
 3. עם זאת, והיה והמדד הקובע נמוך ממדד הבסיס יקבל המשקיע את קרן השקעתו.

חשוב!!! המענק המותנה יהיה צמוד לשער היציג של הדולר ולכן אם שער הדולר ביום 5.07.07 יהא גבוה משער הדולר ב- 5.07.06 המענק המותנה יגדל בהתאם. אם שער הדולר ב- 5.07.07 יהא נמוך משער הדולר ב- 5.07.06 סכום המענק יפחת בהתאם.

 • שיעור מיסוי ישראלי 20% על הריבית.

יתרונות

 1. הבטחת 100% מהקרן הנומינלית אם תוחזק התוכנית עד לסיומה.
 2. אפשרות סולידית להשקעה ביפן שהינה אחד מהשווקים הגדולים והמבוססים ללא סיכון הקרן.
 3. תקופת השקעה קצרה -13 חודשים.
 4. מנגנון חישוב ברור.

חסרונות

 1. משיכת התוכנית לפני סיומה מותנה בהסכמת הבנק וכרוכה בתשלום קנס שבירה כבד שיפגע בקרן.
 2. בעת תרחיש לפיו הריבית שתשולם תהיה נמוכה מ 5.6% במהלך חיי התוכנית הרי שהלקוח יזוכה בפחות ממה שיכול היה לקבל אם היה משקיע במק""מ לתקופה של שנה. לכן, בעת תרחיש זה יפסיד הלקוח את הריבית האלטרנטיבית.

לשאלות בנושא זה או נושאי השקעות ופנסיה אחרים, פנו עכשיו דרך הטופס בתחתית הדף.
מומלץ לפני ביצוע פעולות השקעה פיננסיות לפנות לייעוץ השקעות או ייעוץ פנסיוני.

אלא אם נכתב אחרת למעלה, המאמר נכתב על ידי רויטל דור-וילק, המספקת שרותי ייעוץ השקעות פרטי וייעוץ פנסיוני אובייקטיבי.

לפרטים נוספים מלאו את הטופס

  הרשמה ניוזלטר

  דילוג לתוכן