ייעוץ השקעות ופנסיה | שאלות ליועצת ההשקעות ופנסיה » שאלת הבהרה לגבי מאמרך על אגרות חוב סולידיות. לפני כשבועיים רכשתי אג"ח, תוך בקשה לרכישת אגרות סולידיות. מאז רכישתם ובמיוחד בימים האחרונים, קיימות ירידות לא מבוטלות. אשמח לקבל את חוות דעתך, והאם קיימת סכנה ו/או להמשיך בהחזקתם.
 
סמליל בצורה של ינשוף  

ייעוץ    השקעות    פרטי
ייעוץ פנסיוני אובייקטיבי
לשקט הנפשי שלכם

טלפנו: 03-532-2008
info@RDVC.co.il

צרו קשר עכשיו!

קבלו טיפים ומידע חינםשרותי ייעוץ השקעות
שרותי ייעוץ פנסיוני
מידע נוסף

קבלו חינם !
7 כללי אצבע למשקיע הסולידי

7 כללי אצבע למשקיע הסולידי
הקליקו כאן לקבלת החוברת

14 כללי אצבע
לשיפור החיסכון הפנסיוני

מהדורה חדשה ומורחב 14 כללי אצבע לשיפור החיסכון הפנסיוני
הקליקו כאן לקבלת החוברת


שאלות ליועצת השקעות ופנסיה » השקעות פיננסיות וחסכון

תגובות

שאלה:

דצמבר-2009 »

קראתי כעת את המאמרים שכתבת באינטרנט, משנת 2008, בנושא אגרות החוב, ואני מודה לך, על כך, שלאחר קריאת חומר מקצועי לא קטן, ההסברים במאמרך מעולים, וניתן ללמוד מהם היטב.
חבל שלא קראתי אותם לפני כשבועיים.

אשמח אם תואילי לענות על שאלותי , להבהרה, וכך אבין גם שהבנתי את החומר.

לפני כשבועיים רכשתי אג"ח, תוך בקשה לרכישת אגרות סולידיות.
מאז רכישתם ובמיוחד בימים האחרונים, במסחר בהם, קיימות ירידות לא מבוטלות.

ברשותי אגרות חוב של:

  • חשמל 22 - מס' 6000020
  • לאומי מימון - 7410186
  • ממשלתי שקלי 0313 - 1107788
  • לאומי מימון - 7410210
  • ממשלתי שקלי 0312- 1112887

אשמח לקבל את חוות דעתך, והאם קיימת סכנה ו/או להמשיך בהחזקתם.

מהמאמר המלומד שלך, אני מבין שההפסדים הם של הגורם המנפק.


תשובה:

תודה על המחמאות שנתת לנו, אנו מניחים כי קראת את המאמר אגרות חוב סולידיות שהינו מאמר מומלץ להבנת תחום אגרות החוב בכלל ואגרות החוב הסולידיות בפרט.

על פניו נראה כי רוב אגרות החוב שרכשת נחשבות לסולידיות נכון לדצמבר 2009. רוב אגרות החוב שרכשת הונפקו על ידי המדינה ו/או חברות מובילות, כמו כן, רובן בעלות דירוגים גבוהים יחסית.

ירידות המחירים שחווית לאחרונה מקורן בתופעות שחלקן חיצוניות למנפיקי אגרות החוב וחלקן קשורות בהם.

כך למשל חברת החשמל שלא הגישה את דו"ח הרבעון השני בזמן, קבלה התראה על כך שהמסחר באג"חים שלה יושעה. רק לאחר שהרשות לניירות ערך נתנה לחברת החשמל אורכה להגשת הדו"חות ירד מעט הלחץ באג"ח.

גורם נוסף הקיים בשנה האחרונה הינו הציפייה לעליית ריבית במשק. החל מאוגוסט 2009 הועלתה הריבית בקצב איטי בשיעור של 0.5%.
ציפייה זו להמשך עליות הריבית קיימת אצל חלק מהפעילים בשוק ההון וגורמת מדי פעם לירידה במחירי אגרות החוב.

הירידה במחירי אגרות החוב הקיימות נגרמת מכיוון שמצפים כי אגרות חוב חדשות שיונפקו יציעו ריבית גבוהה יותר מזו המוצעת באגרות החוב הקיימות. לכן ערכן של אגרות החוב הקיימות פוחת ומחירם יורד ומתאים עצמו לריבית הגבוהה יותר.

אם כך, אגרות חוב כולל אגרות חוב סולידיות, יכולות לחוות תנודות במחירן במהלך תקופת ההשקעה מסיבות רבות ובין היתר משינוי ריבית או אף מציפייה לשינוי כזה.

ברכישת אגרת חוב סולידית, מניחים המשקיעים שיקבלו את תשלומי הריבית במועדם ואת הקרן ביום הפדיון בסבירות גבוהה מאוד.
כלומר, למשקיע באגרות חוב סולידיות קיימות כמה דרכי פעולה אפשריות כולל המתנה עד לפירעון וקבלת תשלומי הריבית או מכירת אגרת החוב במהלך תקופת ההשקעה בטרם הפירעון. מכירת אגרת חוב בטרם מועד הפירעון עלולה להסב הפסד בגין השינוי במחיר האיגרת.

וכתמיד בטרם נבחר בדרך הפעולה המתאימה לנו, מומלץ להתייעץ עם יועץ השקעות מוסמך הרואה לנגד עיניו את הרכב כלל השקעותינו ומתחשב בטעמי ההשקעה וצרכינו הפיננסים.

כמובן שאין לראות בתשובתי זו הבעת דעה בדבר כדאיות ההשקעה באגרות החוב הספציפיות שצוינו בשאלה או מתן המלצה לפעולת השקעה בהן.

לשאלות בנושא השקעות פיננסיות וחסכון או נושאי השקעות אחרים, פנו עכשיו לרויטל דור-וילק.

חזרה לדף שאלות ליועצת ההשקעות והפנסיה.Bookmark and Share

תגיות לשאלת הגולש: אגרות חוב | אגרות חוב שקליות | אגרת חוב ממשלתית | ריבית | רשות ניירות ערך


אין תגובות