ייעוץ השקעות פרטי | ייעוץ פנסיוני פרטי » דאגו לביטוחים האישיים המשולבים בביטוח המנהלים וקרן הפנסיה בזמן עזיבת מקום עבודה
 
סמליל בצורה של ינשוף  

ייעוץ    השקעות    פרטי
ייעוץ פנסיוני אובייקטיבי
לשקט הנפשי שלכם

טלפנו: 03-532-2008
info@RDVC.co.il

צרו קשר עכשיו!

קבלו טיפים ומידע חינםשרותי ייעוץ השקעות
שרותי ייעוץ פנסיוני
מידע נוסף

קבלו חינם !
7 כללי אצבע למשקיע הסולידי

7 כללי אצבע למשקיע הסולידי
הקליקו כאן לקבלת החוברת

14 כללי אצבע
לשיפור החיסכון הפנסיוני

מהדורה חדשה ומורחב 14 כללי אצבע לשיפור החיסכון הפנסיוני
הקליקו כאן לקבלת החוברת


טיפים » חיסכון פנסיוני » דאגו לביטוחים האישיים המשולבים בביטוח המנהלים וקרן הפנסיה בזמן עזיבת מקום עבודה

תגובות

בעת עזיבת מקום עבודה מבלי להתחיל באופן רציף מקום עבודה חדש, קיימת נקודת החלטה קריטית באשר להמשך הפעלת הביטוחים בתוך החסכונות הפנסיונים.

מדובר בביטוחי החיים, ביטוח אובדן כושר העבודה וביטוחים נוספים הקיימים דרך ביטוחי המנהלים וכן בביטוחי השאירים וביטוחי הנכות המשולבים בקרנות הפנסיה המקיפות.

לאחר עזיבת מקום עבודה נהיה זכאים בדרך כלל לתקופת ביניים בה נחויב אוטומטית בעלויות הביטוחים (עלויות ביטוחים בלבד ללא הפקדות לחלק החיסכון) במשך 3-5 חודשים.

תקופה זו נותנת לנו מעין שהות בקבלת ההחלטות לגבי עתיד הביטוחים והחיסכון הפנסיוני.

עם סיום תקופת הביניים האמורה, עלינו להודיע בכתב לחברת הביטוח או לחברה המנהלת את קרן הפנסיה המקיפה האם אנו מעוניינים להמשיך לשמור את הביטוחים הללו בתוקף.

אם לא נודיע על רצוננו להמשיך את הביטוחים הם יתבטלו וייתכן שנחשוף את עצמנו ואת משפחתנו לחוסר ביטוחי אליו לא התכוונו.

בנוסף, ייתכן שבעקבות הפסקת התשלום לביטוחים נאבד גם זכויות שצברנו, כגון זכות לקבלת מקדם קצבה טוב על ההפקדות העתידיות ואת הוותק הביטוחי שצברנו (תקופת אכשרה).

כך בשל ההחלטה על הפסקת ההפקדות, בפעם הבאה שנתקבל למקום עבודה ונרצה להפקיד כספים לאותה תכנית שהייתה לנו כבר, לא יאפשרו לנו להפקיד אליה כספים באותם תנאים ונתקבל לפוליסה חדשה לפי המקדמים שיהיו קיימים באותו זמן בשוק.
להרחבה בנושא מקדם קצבה ראו מאמר: מהו חיסכון פנסיוני ומהם מוצרים פנסיונים - ביטוח מנהלים.

בנוסף, בפעם הבאה שנרצה לרכוש ביטוחים דומים לאלה שהיו לנו והתבטלו נמלא מחדש הצהרה רפואית. ייתכן שהכל ילך למישרין ונתקבל לביטוחים דומים באותם תנאים וללא מגבלות. עם זאת, כבכל ביטוח חדש, נידרש לצבור וותק מינימלי לפני שנהיה זכאים לפיצוי כלשהו מהביטוח.

בקרן פנסיה מקיפה הותק המינימאלי לקבל הגנה מלאה הוא 5 שנים !!!
להרחבה בנושא תקופת אכשרה בקרן פנסיה מקיפה ראה מאמר: מהו חיסכון פנסיוני ומהם מוצרים פנסיונים - קרן פנסיה מקיפה.

כמו כן, ככל שעובר הזמן אנו לא נהיים צעירים יותר וההסתברות לחלות וללקות בבעיות בריאות גדלה.

לכן, בבוא היום כאשר נרצה לרכוש ביטוחים כפי שהיו לנו בעבר ייתכן שלא יסכימו לבטח אותנו כפי שבוטחנו בצעירותנו ונדרש לשלם תוספות רפואיות או אפילו לקבל הגבלות על היקף הכיסוי הביטוחי שיובטח לנו. להרחבה בנושא תוספת רפואית ראה מאמר על ביטוח חיים.

ייתכן גם מצב חמור בו לא נתקבל כלל לביטוח.

כדי להחזיק את הביטוחים שיש לנו בביטוחי המנהלים ו/או בקרנות הפנסיה המקיפות בתוקף, נידרש לשלם את עלותם. בשלב הראשון יאפשרו לנו לשלם את עלותם בלבד (ריסק זמני) בשלב זה חברת הביטוח או קרן הפנסיה לא יבקשו מאיתנו להפקיד כספים לחלק החיסכון.

תקופת הריסק הזמני נמשכת עד שנה-שנתיים בהתאם לתנאים שהיו לנו בחיסכון הפנסיוני הספציפי בו אנו חוסכים. לאחר תקופת הריסק הזמני נתבקש להתחיל להפקיד כספים גם לחלק החיסכון ולא רק עבור עלויות הביטוחים. אם מצאנו בינתיים מקום עבודה חדש, הרי שנוכל לבקש מהמעסיק להפקיד יחד איתנו לאותו חיסכון פנסיוני אותו אנו מעוניינים לשמר.

אם טרם מצאנו מקום עבודה תרשה לנו חברת הביטוח (ביטוח המנהלים) או קרן הפנסיה בדרך כלל להפקיד הפקדות מינימאליות ולא תחייב אותנו לחזור להפקיד הפקדות גבוהות כפי שהיו בפוליסה בימי התעסוקה.

לשאלות בנושא חיסכון פנסיוני או נושאי השקעות אחרים, פנו עכשיו לרויטל דור-וילק.

הטיפ נכתב על ידי רויטל דור-וילק, המספקת שרותי ייעוץ השקעות פרטי וייעוץ פנסיוני פרטי ובלתי תלוי.
חזרה לדף הטיפים.

תגיות לטיפ: ביטוח אובדן כושר עבודה | ביטוח חיים | ביטוח נכות | ביטוחים אישיים | חיסכון פנסיוני | קרן פנסיה | קרן פנסיה מקיפה | ריסק זמני | תקופת אכשרה


אין תגובות