ייעוץ השקעות פרטי | ייעוץ פנסיוני אובייקטיבי » מהו ההבדל בין יועץ השקעות לבין יועץ פנסיוני?
 
סמליל בצורה של ינשוף  

ייעוץ    השקעות    פרטי
ייעוץ פנסיוני אובייקטיבי
לשקט הנפשי שלכם

טלפנו: 03-532-2008
info@RDVC.co.il

צרו קשר עכשיו!

קבלו טיפים ומידע חינםשרותי ייעוץ השקעות
שרותי ייעוץ פנסיוני
מידע נוסף

קבלו חינם !
7 כללי אצבע למשקיע הסולידי

7 כללי אצבע למשקיע הסולידי
הקליקו כאן לקבלת החוברת

14 כללי אצבע
לשיפור החיסכון הפנסיוני

מהדורה חדשה ומורחב 14 כללי אצבע לשיפור החיסכון הפנסיוני
הקליקו כאן לקבלת החוברת


שאלות נפוצות » מהו ההבדל בין יועץ השקעות לבין יועץ פנסיוני?

תגובות

מהו יועץ השקעות

יועצי ההשקעות בישראל עובדים בבנקים, בבתי השקעות, בחברות הביטוח ואף ישנם מעט יועצי השקעות פרטיים.

יועצי השקעות עוברים בחינות מטעם הרשות לניירות ערך בנושאים מגוונים כגון חשבונאות, סטטיסטיקה, כלכלה, מימון, דיני ניירות ערך ואתיקה מקצועית, מכשירי השקעה, שיטות מסחר, בנית תיק השקעות ועוד ועוד.

לאחר הבחינות חייב יועץ ההשקעות לעבור תקופת התמחות ולאחריה הוא זכאי לקבל את הרישיון לייעוץ השקעות.

תהליך העבודה של יועצי ההשקעות כולל פגישות אישיות תקופתיות עם הלקוחות לשם אפיון וניתוח צורכיהם הפיננסים מבחינת תקופת השקעה, מטרת ההשקעה, שיעור הסיכון בהשקעה ועוד.

לאחר אפיון צורכי הלקוח בוחן יועץ ההשקעות את תיק ההשקעות הקיים של הלקוח וממליץ לו על שינויים כגון : מכירת מניות, הפקדה בתוכניות חיסכון והמשך אחזקה באגרות חוב.

יועץ ההשקעות מכוון את המלצותיו כך שתיווצר התאמה אופטימלית בין הנחיותיו וצרכיו של הלקוח לבין ההשקעות בפועל.

יועץ ההשקעות בוחן עבור הלקוח השקעות מגוונות וביניהן השקעות בפיקדונות שקליים, פיקדונות במטבע חוץ, תוכניות חיסכון, פיקדונות מובנים (סטרקצ'רים), מניות, קרנות נאמנות, תעודות סל, אופציות, אגרות חוב ממשלתיות, אגרות חוב קונצרניות, השקעות צמודות מדד, קופות גמל ועוד.

יועץ ההשקעות רותם את השכלתו וניסיונו המקצועי כדי להעביר ללקוח את מלוא המידע הדרוש על ההשקעה המומלצת כולל מאפייני הנזילות, הסחירות, היתרונות, החסרונות והסיכון הגלום בה.

יועץ ההשקעות מנמק ללקוח מדוע בחר בהמלצותיו ומסייע ככל יכולתו ללקוח לבחור את ההשקעה המתאימה ביותר.

עם זאת, הלקוח הוא זה שבוחר האם לבצע את המלצותיו של יועץ ההשקעות ואינו מחויב לפעול לפיהן.

יועץ ההשקעות אינו מקבל ייפוי כוח בחשבון הלקוח ולכן אינו יכול לפעול בניגוד לדעתו של הלקוח.

מתחריהם של יועצי ההשקעות בתחום ההשקעות הינם מנהלי התיקים הפרטיים ובתי ההשקעות או חברות הביטוח המנהלות תיקי השקעות.

מהו יועץ פנסיוני

יועצים פנסיונים בישראל עובדים בבנקים ואף ישנם מעט יועצים פנסיונים פרטיים.

חלק מהיועצים הפנסיונים בבנקים הינם גם בעלי רישיון לייעוץ השקעות.

היועצים הפנסיונים עוברים בחינות מטעם הממונה על שוק ההון הביטוח והחיסכון ובחינה מטעם הרשות לניירות ערך.

חלק מהנושאים עליהם נבחנים היועצים הפנסיונים חופפים לנושאים עליהם נבחנים יועצי ההשקעות.

נושאי הבחינות כוללים את יסודות הביטוח, הביטוח הפנסיוני, כלכלה, חשבונאות, סטטיסטיקה ומימון, כמו כן, גם מכשירי השקעה, שיטות מסחר ועוד ועוד.

לאחר הבחינות חייב היועץ הפנסיוני לעבור תקופת התמחות ולאחריה הוא זכאי לקבל את הרישיון לייעוץ פנסיוני.

תהליך העבודה של היועצים הפנסיונים כולל פגישות אישיות תקופתיות עם הלקוחות לשם אפיון וניתוח צורכיהם הפנסיונים מבחינת גילם, מצבם המשפחתי, עיסוקם, ההכנסות השוטפות, היקף והרכב התוכניות הפנסיוניות הקיימות ללקוח.  בנוסף נבחן קיומם של פתרונות ביטוח נדרשים ללקוחות למשל למקרה אובדן כושר עבודה וכן קיומם של זכויות שנצברו ומיצוי הטבות המיסוי ועוד.

לאחר אפיון צורכי הלקוח בוחן יועץ הפנסיוני את החיסכון הפנסיוני הקיים של הלקוח וממליץ לו על שינויים כגון : רכישת ביטוח סיעודי, הפקדות בקרן פנסיה והמשך ההפקדה בביטוח מנהלים.

היועץ הפנסיוני מכוון את המלצותיו כך שתיווצר התאמה אופטימלית בין הנחיותיו וצרכיו של הלקוח לבין החסכונות הפנסיונים הקיימים לו בפועל.

היועץ הפנסיוני בוחן עבור הלקוח מגוון מוצרים פנסיונים וביניהן קופות גמל, קרנות השתלמות, קרנות פנסיה, ביטוחי מנהלים, פוליסות קצבתיות, ופוליסות הוניות, קופות תגמולים לפיצויים, ביטוחי חיים, ביטוחי אובדן כושר עבודה, ביטוחים סיעודיים, ביטוח תאונות אישיות, מחלות ואישפוז, ביטוח שותפים, ביטוח חברים בעלי שליטה ועוד ועוד.

היועץ הפנסיוני רותם את השכלתו וניסיונו המקצועי כדי להעביר ללקוח את המידע המלא על היתרונות והחסרונות של כל מוצר פנסיוני כולל מאפייני הביטוח, עלויותיו, דרישות חברת הביטוח בטרם תאשר את הביטוח הנרכש, דמי הניהול, קנסות משיכה, מסלול ההשקעה, והסיכון הגלום בהשקעה.

היועץ הפנסיוני מנמק ללקוח מדוע בחר בהמלצותיו ומסייע ככל יכולתו ללקוח לבחור את המוצר הפנסיוני או הפתרון המיסויי המתאים ביותר השומר על זכויותיו של הלקוח וזכויות המוטבים/יורשים.

עם זאת, הלקוח הוא זה שבוחר האם לבצע את המלצותיו של היועץ הפנסיוני ואינו מחויב לפעול לפיהן.

מתחריהם של היועצים הפנסיונים הינם סוכני הביטוח והמשווקים הפנסיונים.

אם כן, אפשר לסכם את ההבדל בין יועץ השקעות ליועץ פנסיוני בכך, שכל אחד מהם מייעץ לגבי מוצרים פיננסים שונים.

היועץ הפנסיוני מייעץ לגבי מוצרים פנסיונים שבדרך כלל משולבים עם מרכיבי ביטוח ויועץ ההשקעות מייעץ לגבי המוצרים הפיננסים ללא מרכיבי הביטוח.

בנוסף, ניתן להגדיר את תחום עיסוקו של יועץ ההשקעות בהשקעות הלקוח לטווח הקצר-בינוני.

יועץ ההשקעות לא יעסוק בדרך כלל בהשקעות ארוכות הטווח שאמורות לשרת את הלקוח בגיל הפרישה, למעט חלק מקופות הגמל או קרנות ההשתלמות.

יועץ ההשקעות לא יוכל לענות ללקוח לגבי קופת גמל במעמד שכיר הכוללת ביטוח אובדן כושר עבודה, הוא גם לא יוכל לסייע באשר לביטוח המנהלים או קרן הפנסיה משום שזהו תחום עיסוקו של היועץ הפנסיוני.

כיום לאחר רפורמת בכר שמיזגה בין תחומי הביטוח וההשקעות השכילו רבים מיועצי ההשקעות להשתלם גם בתחומי הייעוץ הפנסיוני וקיבלו רישיון לייעוץ פנסיוני נוסף על הרישיון לייעוץ השקעות.

אם כן, החוק מאפשר להיות בו זמנית יועץ השקעות וגם יועץ פנסיוני וכך ניתן לקבל מיועץ אחד את הייעוץ לגבי כלל ההשקעות שלנו כלקוחות הן לטווח הקצר-בינוני והן לטווח הארוך עד לפרישה.

רויטל דור-וילק הינה יועצת השקעות ויועצת פנסיונית מוסמכת.

מומלץ לפנות לייעוץ השקעות לפני ביצוע פעולות השקעה פיננסיות ולפנות לייעוץ פנסיוני לפני ביצוע פעולות במוצרי חיסכון פנסיוני וביטוחים אישיים.

הירשמו עכשיו לניוזלטר וקבלו חינם מאמרים וטיפים בנושא חיסכון פנסיוני והשקעות פיננסיות.

בברכה,

רויטל דור-וילק

ייעוץ השקעות פרטי
ייעוץ פנסיוני אובייקטיבי

צרו קשר עכשיו ללא כל התחייבות

תגיות לשאלות נפוצות: ביטוח | ביטוח מנהלים | חסכון | יועץ השקעות/ייעוץ השקעות | יועץ פנסיוני/ייעוץ פנסיוני | ייעוץ השקעות פרטי/יועץ השקעות פרטי | מוצרים פנסיונים | ניהול תיק השקעות | ניירות ערך | קופת גמל | קרן השתלמות | קרן פנסיה | רישיון ייעוץ פנסיוני | רשות ניירות ערך | רשיון ייעוץ השקעות | תיק השקעות


אין תגובות